tel./fax: 17 2219 344
meil: spkielnarowa(..małpka...)gmail.com
lub biuro(..małpka..)spkielnarowa.pl

NIP 813 26 43 503
Regon 001131780

[Rozmiar: 43340 bajtów] Do wakacji
Skuteczna nauka słówek
[Rozmiar: 43340 bajtów]
Zostań mistrzem
Tu kliknij aby przejść do platformy
GRY EDUKACYJNE "PISUPISU" Tu kliknij aby przejść do strony

Informacja o pracy oddziałów przedszkolnych w okresie świątecznym
znajduje się w AKTUALNOŚCIACH

 

 

Szkoła w programie „Poznaj Polskę”

 

 

 

 

Procedura wejścia do szkoły od 1 września 2021 roku.

Oddział Przedszkolny 

Dzieci z oddziału przedszkolnego wchodzą do budynku szkoły  wejściem zachodnim (tył budynku za parkingiem – obowiązują maseczki) od godziny 8.00. Nie ma możliwości oczekiwania w budynku szkoły na rozpoczęcie zajęć.
Po doprowadzeniu dziecka do sali  rodzic zostawia dziecko pod opieką nauczyciela i nie wchodzi do pomieszczeń w którym odbywają się zajęcia. 

 

Klasa 2

Uczniowie z klasy  2 wchodzą do budynku szkoły wejściem  od strony placu zabaw od godziny 7,45.  Na wprost wejścia znajdują się przygotowane dla nich szafki na ubrania i buty. Po przebraniu się oraz zdezynfekowaniu rąk udają się do swoich sal lekcyjnych, które umiejscowione są na parterze szkoły.  Bardzo prosimy o niewchodzenie rodziców za uczniami na korytarz szkolny i bezwzględnie zabrania się wchodzenia do sal lekcyjnych.

 

Klasy 1,  3, 4, 5

Uczniowie tych klas wchodzą do szkoły od godziny 7.45 do godziny 8.00  bez opieki rodziców, wejściem od strony głównej drogi,  przez szatnie ( tak jak do tej pory.) Po przebraniu się i dezynfekcji rąk udają się do sal lekcyjnych. Na terenie szatni
i korytarza obowiązują ich maseczki ochronne.

Klasy  od 6 do 8

Uczniowie tych klas  wchodzą do budynku szkolnego od godziny 7.30 do 7.50 wejściem przez szatnię szkolną. Po przebraniu się i dezynfekcji rąk udają się do swoich sal lekcyjnych unikając kontaktu z uczniami z innych grup wiekowych. Na wejściu w szatni
i na korytarzu obowiązują maseczki.

Klasa 0

Uczniowie „zerówki” wchodzą do budynku szkoły przez szatnię  od godziny 8.00. W przypadku wcześniejszego przybycia muszą poczekać na zewnątrz,  aż  uczniowie klas starszych opuszczą pomieszczenia szatni. Po przebraniu się i dezynfekcji rąk udają się do swojej sali. Bezwzględnie prosimy rodziców o niewchodzenie  do sali  w której odbywają się zajęcia,

Uwagi ogólne

Odbieranie uczniów po zajęciach:

Bardzo proszę rodziców o niewchodzenie na teren szkoły po zajęciach. Uczeń powinien umieć sam się ubrać i wyjść do oczekującego na niego rodzica.  Proszę wdrażać dzieci do samodzielności – dziecko niekoniecznie musi być dowiezione bezpośrednio pod drzwi szkoły.

Bardzo prosimy również o punktualność – w przypadku rodziców pracujących jeżeli istnieje konieczność zostawienia dziecka
 w szkole wcześniej  niż przewiduje przedstawiony harmonogram, może być ono zostawione w świetlicy szkolnej.

Kategorycznie prosimy rodziców i opiekunów o niewchodzenie do budynku szkoły przed godziną 8.00 oraz w okresie przerw śródlekcyjnych. Jeżeli konieczny jest bezpośredni kontakt rodzica z administracją szkoły, nauczycielem, dyrektorem zapraszamy w trakcie trwania lekcji, tak by uniknąć spotkań z uczniami na szkolnych korytarzach.

Zgodnie z wytycznymi  Ministra Edukacji i Głównego Inspektora Sanitarnego do szkoły może być przyprowadzone wyłącznie dziecko zdrowe. Dziecko zaziębione, z kraterem, kaszlące, z  podwyższoną temperaturą nie mogą uczestniczyć w zajęciach
i bezwzględnie powinny zostać w domu. W przypadku stwierdzenia przez nauczyciela objawów chorobowych u dziecka, podwyższonej temperatury, kaszlu, zostanie ono odizolowane od innych uczniów a rodzic poinformowany o konieczności jak najszybszego zabrania go ze szkoły.

 

 

 

Procedury bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Kielnarowej w okresie zagrożenia epidemiologicznego
Prosimy uczniów i rodziców z zapoznaniem się z treścią niniejszego zarządzenia

 
Treść zarządzenia

 

Procedury i zasady nauczania hybrydowego i zdalnego
Załącznik  do Zarządzenia  Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kielnarowej
w sprawie procedur i zasad nauczania w okresie pandemii.

Treść załącznika

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KIELNAROWEJ
W SPRAWIE  REALIZACJI ZADAŃ SZKOŁY W OKRESIE PANDEMII
Prosimy uczniów i rodziców z zapoznaniem się z treścią niniejszego zarządzenia

<
Treść zarządzenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Rozmiar: 43340 bajtów] BIP
RODO
Ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Polisa PZU NNW Edukacja
Nr 1053543514
Zgłoszenie szkody telefon: 801 102 102 lub 22 566 5555

Dziennik elektroniczny

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021-2022.

• 14.10.2021r. Dzień Edukacji Narodowej

• 12.11.2022 - piątek po święcie 11 listopada

• 07.01.2022 piątek po święcie Trzech Króli

• 17.06.2022 - piątek po Bożym Ciele

oraz 3 dni w okresie egzaminów klasy VIII
24, 25, 26 maja 2022 r.

Szkolną gazetkę na stronie szkoły redagują:
[Rozmiar: 43340 bajtów]

Czas trwania lekcji

1 8.00 8.45
2 8.50 9.35
3 9.45 10.30
4 10.40 11.25
5 11.55 12.40
6 12.50 13.35
7 13.45 14.30
8 14.40 15,25
9 15,30 16.15

Archiwalne wpisy