PZO – Przedmiotowe Zasady Oceniania

PZO – Przedmiotowe Zasady Oceniania,
wymagania na oceny szkolne oraz wymagania na roczne i śródroczne oceny klasyfikacyjne.

Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) to podstawowe zasady oceniania uczniów z danego przedmiotu.
Są one zgodne z  podstawą programową oraz  jednolitymi zasadami obowiązującymi w całej szkole.
Prezentowany materiał,  wraz z wymaganiami na poszczególne oceny szkolne lub tzw. planem wynikowym powinien pomóc uczniowi w określeniu poziomu swojej wiedzy, uzmysłowić jakie braki powinien nadrobić,  na jakim poziomie ma opanowane umiejętności wynikające z podstawy programowej.

J. POLSKI

KL IV   KL V   KL VI    KL VII    KL VIII

J.ANGIELSKI

KL IV   KL V    KL VI   KL VII   KL VIII

HISTORIA

KL IV      KL V       KL VI        KL VII       KL VIII

MATEMATYKA

KL IV      KL V     KL VI        KL VII       KL VIII

BIOLOGIA

KL V       KL VI        KL VII       KL VIII

GEOGRAFIA

KL V       KL VI        KL VII       KL VIII

J. NIEMIECKI

KL VII       KL VIII

CHEMIA

KL VII        KL VIII

FIZYKA

KL VII       KL VIII

PLASTYKA

Klasy od IV do VII

MUZYKA

KL IV      KL V       KL VI     KL VII

TECHNIKA

KL IV      KL V     KL VI

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

INFORMATYKA

KL IV      KL V       KL VI        KL VII       KL VIII

WYCHOWANIE FIZYCZNE

KL IV do VIII

PRZYRODA

KLASA IV