Kontakt

Szkoła Podstawowa w Kielnarowej
Kielnarowa 53 36-020 Tyczyn

tel./fax: 17 2219 344
email: spkielnarowa@gmail.com

NIP 813 26 43 503
Regon 001131780

Dane do faktur:

Nabywca:
Gmina Tyczyn
ul. Rynek 18
36-020 Tyczyn,
NIP: 813-33-04-080
Odbiorca:
Szkoła Podstawowa w Kielnarowej
Kielnarowa 53
36-020 Tyczyn

administracja