Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Rozpoczęcie roku szkolnego– 4 września 2023 r.
Zimowa przerwa świąteczna– 23 grudnia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.
Ferie zimowe– 29 stycznia – 11 lutego 2024 r.
Wiosenna przerwa świąteczna– 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych– 21 czerwca 2024 r.

Decyzją dyrektora szkoły wprowadza się dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych
(poza świętami i dniami ustawowo wolnymi od zajęć):

30 października 2023 r.
31 października 2023 r.
02 maja 2024 r.

13 maja 2024 r. – Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty
(świetlica szkolna zapewnia opiekę dla uczniów klas I-III od 6.30-16.30)
14, 15, 16 maja 2024 r. – Egzamin ósmoklasisty (świetlica nie pracuje)
29 maja 2024 r. – Dzień Sportu Szkolnego
31 maja 2024 r.

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024

19 września 2023 r.
22 listopada 2023 r.
14 lutego 2024 r.
08 maja 2024 r.


wszystkie spotkania zaczynamy o godzinie 16.30