XXIII DZIEŃ PAPIESKI

 POD  HASŁEM – CYWILIZACJA ŻYCIA

Przeżywamy już dwudziesty trzeci październik, w którym szczególny sposób kierujemy uwagę na młodzież uczącą się. To jej   poświęcone jest dzieło św. Jana Pawła II. W Szkole Podstawowej w Kielnarowej uczniowie niektórych klas tworzyli prace plastyczne inspirowane fotografiami sławnego Polaka – papieża. Działanie to miało przybliżyć uczniom znaczenie historyczne Karola Wojtyły.