Udział w akcji ogólnoświatowej

Wspólne zdjęcie dzieci uczestniczących w modlitwie

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kielnarowej mieli możliwość wzięcia udziału w ogólnoświatowej akcji modlitewnej „Milion dzieci modli się na różańcu” w intencji pokoju
i pojednania na świecie. Akcję tę organizuje Papieskie Stowarzyszenie „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”, a nasi uczniowie już kolejny rok aktywnie wzięli w niej udział. Otrzymaliśmy również Certyfikat potwierdzający modlitwę, który został przekazany 18 października 2023 r. w kościele parafialnym w Kielnarowej.

Izabela Liskowicz