„Polska, Ojczyzna jaką w sercu noszę”- podsumowanie konkursu

Praca Aleksandry Welc

W ubiegłym roku szkoły w całej Polsce zostały zaproszone do udziału w Międzynarodowym Konkursie Literacko-Plastycznym pod hasłem: „Polska – ojczyzna, jaką w sercu noszę”, objętym patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki. Regulamin wymagał zorganizowania w placówkach eliminacji szkolnych. Organizatorów interesował punkt widzenia młodego pokolenia i ich spojrzenie na ojczyznę, ukazane w formie plastycznej lub literackiej. Głównym celem było rozwijanie postaw patriotycznych i kształtowanie więzi z krajem ojczystym i regionem. Do konkursu można było zgłosić dwie wyłonione prace. Jedną zwycięską kompozycję wybierali uczniowie, a drugą jury z grona pedagogicznego. W Szkole Podstawowej w Kielnarowej, w wyniku eliminacji, Samorząd Uczniowski nominował pracę Huberta Palucha, a nauczyciele wytypowali kompozycję Alicji Welc. Oboje byli wówczas uczniami klasy szóstej.

Praca Huberta Palucha

Szczególnym wyróżnieniem stało się zamieszczenie zwycięskich prac w publikacji, która właśnie została wydana i udostępniona do sprzedaży. Nosi tytuł: „Polska – ojczyzna, jaką w sercu noszę”. Młodzi Polacy o Polsce. Antologia utworów laureatów konkursów literackiego i plastycznego. Ta publikacja liczy ponad 360 stron, zawiera dorobek uczniów, a przecież sam św. Jan Paweł II mówił: „Młodzież i dzieci są przyszłością świata, są przyszłością narodu (…)”. Słowa te cytuje autorka przedmowy do wymienionej antologii. Zachęcamy do lektury, a uczniom gratulujemy!

Wydana książka

Izabela Liskowicz