Kolejne klasy w programie Laboratoria przyszłości

Kolejne grupy uczniów są zafascynowane możliwościami drukarki 3D.

Obecnie uczniowie klasy VI w ramach zajęć na przedmiocie informatyka oraz Zajęć Zwiększających Szanse Edukacyjne, które obecnie w całości przeznaczone są na realizowanie celów zawartych w programie Laboratoria Przyszłości, samodzielnie tworzą modele przestrzenne które są później drukowane.

Uczniowie również mają możliwość skorzystania z gotowych modeli, które kolejno wysyłamy na drukarkę.