tel./fax: 17 2219 344
email: spkielnarowa@gmail.com

NIP 813 26 43 503
Regon 001131780


Do wakacji
Skuteczna nauka słówek
Zostań mistrzem
Tu kliknij aby przejść do platformy
GRY EDUKACYJNE "PISUPISU" Tu kliknij aby przejść do strony

PZO – Przedmiotowe Zasady Oceniania

PZO – Przedmiotowe Zasady Oceniania,
wymagania na oceny szkolne oraz wymagania na roczne i śródroczne oceny klasyfikacyjne.

 

Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) to podstawowe zasady oceniania uczniów z danego przedmiotu.
Są one zgodne z  podstawą programową oraz  jednolitymi zasadami obowiązującymi w całej szkole.
Prezentowany materiał,  wraz z wymaganiami na poszczególne oceny szkolne lub tzw. planem wynikowym powinien pomóc uczniowi w określeniu poziomu swojej wiedzy, uzmysłowić jakie braki powinien nadrobić,  na jakim poziomie ma opanowane umiejętności wynikające z podstawy programowej.

 

J. POLSKI

KL IV   KL V   KL VI    KL VI    KL VIII

 

J.ANGIELSKI

KL IV   KL V    KL VI   KL VII   KL VIII

 

HISTORIA

KL IV      KL V       KL VI        KL VII       KL VIII

 

MATEMATYKA

KL IV      KL V     KL VI        KL VII       KL VIII

 

BIOLOGIA

KL V       KL VI        KL VII       KL VIII

 

GEOGRAFIA

KL V       KL VI        KL VII       KL VIII

 

J. NIEMIECKI

KL VII       KL VIII

 

CHEMIA

KL VII        KL VIII

 

FIZYKA

KL VII       KL VIII

 

PLASTYKA
Klasy od IV do VII

 

MUZYKA

KL IV      KL V       KL VI     KL VII

 

TECHNIKA

KL IV      KL V     KL VI

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

 

WIEDZA
o SPOŁECZEŃSTWIE

 

INFORMATYKA

KL IV      KL V       KL VI        KL VII       KL VIII

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

KL IV do VIII

 

PRZYRODA

KLASA IV

 

[Rozmiar: 43340 bajtów] BIP
RODO
Ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Polisa PZU NNW Edukacja
Nr 1053543514
Zgłoszenie szkody telefon: 801 102 102 lub 22 566 5555

Dziennik elektroniczny

Wywiadówki

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2023-2024
(uwaga – wszystkie spotkania zaczynamy o godzinie 16.30)

Zapraszamy na pierwsze spotkanie w nowym roku szkolnym – 19 września 2023

Dni wolne

Decyzją dyrektora szkoły wprowadza się dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych (poza świętami i dniami ustawowo wolnymi od zajęć):

30 październik  2023
31 październik  2013
02 maj  2024
29 maja  2024  Dzień Sportu Szkolnego
31 maja 2024

Czas trwania lekcji

1   8.00   8.45
2   8.50   9.35
3   9.45   10.30
4   10.40 11.25
5   11.55 12.40
6   12.50 13.35
7   13.45 14.30
8   14.40 15,25
9   15,30 16.15

Archiwa