Rekrutacja 2024/2025

Wszystkie dzieci których rodzice złożyli wnioski o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych oraz klasy I zostały przyjęte.

Prosimy rodziców o złożenie pisemnego oświadczenia o woli przyjęcia dziecka do dnia 10 kwietnia 2024.
Oświadczenie dostępne w sekretariacie lub po pobraniu ze strony można wydrukować, podpisać i przynieść lub wysłać skan na adres spkielnarowa@gmail.com

kliknij aby pobrać oświadczenie

Załączniki – Oddział przedszkolny:

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

Załączniki – Klasa I:

Zgłoszenie kandydata do klasy I SP