Dyżur wakacyjny

Dyżur wakacyjny
w Szkole Podstawowej w Kielnarowej


(na podstawie ZARZĄDZENIA NR18.2023 Burmistrza Tyczyna z dnia 13 marca 2023r.)

Dyżur wakacyjny w Szkole Podstawowej w Kielnarowej rozpoczyna się od 24 lipca i trwa do 13 sierpnia 2024 r. zgodnie z Zarządzeniem nr 18.2023 Burmistrza Tyczyna z dnia 13 marca 2023 r.


· Z dyżuru wakacyjnego mogą korzystać jedynie dzieci, których obydwoje rodzice pracują i w tym czasie nie korzystają z urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z art. 31 Konwencji o Prawach Dziecka, rodzice powinni uwzględnić prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego poprzez zaplanowanie mu przerwy wakacyjnej.

· Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci już uczęszczające do oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Tyczyn w roku szkolnym 2023/2024.

· Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dla dzieci, które będą uczęszczały do placówek w nowym roku szkolnym.

· Z dyżuru wakacyjnego mogą korzystać jedynie dzieci urodzone w 2017, 2018, 2019 r.

· W okresie dyżuru szkoła nie zapewnia wyżywienia.


Deklarację uczęszczania dziecka na dyżur wakacyjny w Szkole Podstawowej w Kielnarowej należy wypełnić i złożyć do 21 czerwca 2024r. w sekretariacie szkoły.
28 czerwca 2024 r. zostanie ogłoszona lista dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny w okresie od 24 lipca 2024 do 13 sierpnia 2024 r.

Załączniki: Zarządzenie nr 18.2023 Burmistrza Tyczyna z dnia 13 marca 2023 r.