tel./fax: 17 2219 344
email: spkielnarowa@gmail.com

NIP 813 26 43 503
Regon 001131780


Do wakacji
Skuteczna nauka słówek
Zostań mistrzem
Tu kliknij aby przejść do platformy
GRY EDUKACYJNE "PISUPISU" Tu kliknij aby przejść do strony

Anna Pasko

Konkurs „Najpiękniejsza ozdoba wielkanocna”

KONKURS

Serdecznie zapraszamy

uczniów klas I – III

oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych

do udziału w konkursie

„Najpiękniejsza ozdoba wielkanocna”

Technika prac – dowolna

Termin składania prac – 7.04.2021r.

Organizatorzy:

mgr Alicja Maciołek

mgr Ewelina Pratko

mgr Iwona Karnas

mgr Iwona Zawadzka

mgr Anna Paśko

REGULAMIN KONKURSU NA ,,NAJPIĘKNIEJSZĄ OZDOBĘ WIELKANOCNĄ”

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Kielnarowej.
 2. Przedmiotem konkursu jest indywidualne wykonanie ozdoby wielkanocnej.
 3. Cele konkursu:
  1. Podtrzymywanie tradycji wykonywania ozdób wielkanocnych.
  2. Rozbudzanie zainteresowań plastyką obrzędową wśród dzieci i młodzieży.
  3. Pobudzanie aktywności twórczej.
  4. Popularyzowanie i pogłębianie wiedzy na temat tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.
 4. Konkurs został zorganizowany dla uczniów klas 1-3 oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych.
 5. Technika wykonania prac jest dowolna.
 6. Zasady zgłaszania prac konkursowych:
  1. Każdy uczestnik może dokonać zgłoszenia tylko jednej pracy.
  2. Każda praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą: imię i nazwisko oraz klasę.
  3. Prace należy dostarczyć do 7.04.2021r.
 7. Oceny prac dokona Komisja powołana przez Organizatora. Oceniana będzie estetyka wykonania, wkład pracy autora oraz oryginalność pomysłu.

Dla laureatów konkursu przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

 

 

WPŁYW PRZEDSZKOLA NA WSZECHSTRONNY ROZWÓJ DZIECKA

„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu –

o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat.”

 

                                                                                   Robert Fulghum

 

Przytoczone powyżej słowa stanowią sens edukacji przedszkolnej, bo właśnie te umiejętności zdobywa dziecko w przedszkolu. Edukacja przedszkolna jest bardzo ważna dla wszechstronnego rozwoju dziecka i nie powinno się jej zaniedbywać. Dziecko uczęszczając do przedszkola odnosi wiele korzyści w rozwoju sfery intelektualnej, społecznej, językowej, emocjonalnej i ruchowej.

Rozwój intelektualny

            Przedszkole jest miejscem, gdzie dziecko uczy się przede wszystkim poprzez zabawę. Jest to podstawowa aktywność, podczas której dziecko może rozwinąć swoją wyobraźnię, inicjatywę, kreatywność, a także samodzielność. Zabawa jest niezbędna do prawidłowego rozwoju dziecka, ponieważ zapewnia harmonijny rozwój umysłowy. Poprzez zabawę dziecko zdobywa wiedzę o otaczającym go świecie, uczy samodzielnego myślenia, rozwija zainteresowania. Zabawa wyrównuje braki rozwojowe i przygotowuje dziecko do nauki w szkole.

Rozwój społeczny

Rozwój społeczny dziecka w przedszkolu, to przede wszystkim kontakty z rówieśnikami. W przedszkolu dziecko poznaje zasady i reguły społeczne obowiązujące w świecie. Dziecko, poprzez kontakty z rówieśnikami, uczy się współpracy i współdziałania, zdobywa wiedzę na temat zachowań społecznie akceptowanych. W grupie przedszkolnej uwidaczniają się różne charaktery, temperamenty i zdolności. Dziecko uczy się tolerancji i kształtuje postawy akceptacji. Poprzez wspólną zabawę z rówieśnikami dziecko uczy się podziału pracy, cierpliwości i umiejętności kompromisu.

Rozwój językowy

W przedszkolu dziecko uczy się porozumiewać z innymi. Poprzez zabawę i zajęcia dziecko wzbogaca swoje słownictwo, doskonali mowę komunikatywną. Uczy się jak wyrażać siebie za pomocą słów, uczy się słuchać, a także w jaki sposób korzystać z języka niewerbalnego w procesie komunikacji. Organizowane w przedszkolu różne aktywności, przede wszystkim sytuacje zabawowe, pobudzają dziecko do mówienia, a te z kolei pozytywnie wpływają na bogacenie się słownika, usprawnienie narządów mowy i wzrost komunikatywności mowy.

Rozwój emocjonalny

Rozwój emocjonalny dziecka od najmłodszych lat wpływa na jego psychikę i osobowość. Dziecko w przedszkolu odkrywa wachlarz emocji i uczuć. Na tym etapie edukacji u przedszkolaka zaczynają się kształtować uczucia moralne, etyczne, społeczne i intelektualne. Dziecko przyzwyczaja się spędzać czas poza swoją rodziną, rozwija poczucie niezależności. Buduje stabilizację, a wraz z nią poczucie bezpieczeństwa.

Rozwój ruchowy

Dla zdrowia dziecka i prawidłowego jego rozwoju psychoruchowego ważne jest zaspokojenie potrzeby ruchu. W tym okresie życia dziecko ustawicznie szuka okazji do zaspokojenia aktywności ruchowej. Poprzez zabawy i zajęcia ruchowe organizowane w przedszkolu dziecko zaspokaja swą żywiołową ruchliwość, rozwija również cechy motoryczne: szybkość, siłę, wytrzymałość, zwinność, zręczność, koordynację. W przedszkolu wzrasta u dziecka zaradność, a także rozwija się samoobsługa i samodzielność.

Podsumowując, przedszkole:

 • uczy dziecko samodzielności,
 • uczy współdziałania w grupie,
 • stwarza dziecku okazje do poznawania świata i zdobywania wiedzy,
 • kształtuje i rozwija umysł dziecka,
 • rozwija wyobraźnię i kreatywność,
 • rozwija kompetencje językowe,
 • uczy dziecko czerpać radość z relacji z rówieśnikami,
 • pozytywnie wpływa na rozwój ruchowy dziecka,
 • przygotowuje dziecko do podjęcia nauki w szkole.

O korzyściach płynących z uczęszczania do przedszkola można pisać dużo, jednakże słowa nie oddadzą w pełni wkładu przedszkola w wielostronny rozwój dziecka. Zapisując dziecko do przedszkola zapewnia mu się nie tylko opiekę, ale przede wszystkim szansę na całkowicie nowe doświadczenia, na chwile pełne radości z odkrywania i bycia wśród rówieśników.

 

 

[Rozmiar: 43340 bajtów] BIP
RODO
Ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Polisa PZU NNW Edukacja
Nr 1053543514
Zgłoszenie szkody telefon: 801 102 102 lub 22 566 5555

Dziennik elektroniczny

Wywiadówki

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2023-2024
(uwaga – wszystkie spotkania zaczynamy o godzinie 16.30)

Zapraszamy na pierwsze spotkanie w nowym roku szkolnym – 19 września 2023

Dni wolne

Decyzją dyrektora szkoły wprowadza się dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych (poza świętami i dniami ustawowo wolnymi od zajęć):

30 październik  2023
31 październik  2013
02 maj  2024
29 maja  2024  Dzień Sportu Szkolnego
31 maja 2024

Czas trwania lekcji

1   8.00   8.45
2   8.50   9.35
3   9.45   10.30
4   10.40 11.25
5   11.55 12.40
6   12.50 13.35
7   13.45 14.30
8   14.40 15,25
9   15,30 16.15

Archiwa