tel./fax: 17 2219 344
meil: spkielnarowa(..małpka...)gmail.com
lub biuro(..małpka..)spkielnarowa.pl

NIP 813 26 43 503
Regon 001131780

[Rozmiar: 43340 bajtów] Do wakacji
Skuteczna nauka słówek
[Rozmiar: 43340 bajtów]
Zostań mistrzem
Tu kliknij aby przejść do platformy
GRY EDUKACYJNE "PISUPISU" Tu kliknij aby przejść do strony

Wiersze o wiośnie

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO
ORGANIZOWANEGO
PRZEZ SP W KIELNAROWEJ
Nazwa konkursu:
„Wiersze o wiośnie”
Organizatorzy konkursu:
-Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej ( Alicja
Maciołek, Irena Para, Iwona Karnas)
i przedszkolnej( Anna Paśko, Iwona
Zawadzka).
Cele konkursu:
-rozwijanie zdolności recytatorskich,
-prezentacja i promowanie talentu uczniów,
-motywowanie do występów publicznych,
-kształtowanie wrażliwości na piękno poezji w języku ojczystym,
-uczenie dzieci „zdrowej“ rywalizacji.
Zasady uczestnictwa:
-konkurs przeznaczony jest dla dwóch kategorii wiekowych:
• I kategoria – dzieci z oddziałów przedszkolnych 3-4 oraz 5-6 latki
• II kategoria – uczniowie klas 1-3
– konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego wybranego wcześniej wiersza o wiośnie
– chęć udziału w konkursie należy zgłosić osobiście u wychowawcy klasy do dnia 7
kwietnia
Przebieg konkursu:
Pierwszy etap konkursu recytatorskiego odbędzie się 8 kwietnia. Podczas etapu klasowego
zostaną wyłonione trzy najlepsze osoby.
Drugi etap konkursu recytatorskiego odbędzie się 13 kwietnia, na sali gimnastycznej
w Szkole Podstawowej w Kielnarowej.
Po zaprezentowaniu przez dzieci przygotowanych wierszy komisja na podstawie uzyskanej
punktacji ogłosi wyniki.
Kryteria oceny:
Powołana komisja dokona oceny wg następujących kryteriów:
-pamięciowe opanowanie wybranego wiersza,
-interpretacja słowna tekstu ( intonacja, dykcja, tempo).
-kultura słowa,
-ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest i ruch sceniczny).
Nagrody dla laureatów i uczestników konkursu:
Laureaci edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej za I, II i III miejsca otrzymają nagrody
rzeczowe oraz dyplomy. Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy
z podziękowaniem za udział w konkursie.

[Rozmiar: 43340 bajtów] BIP
RODO
Ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Polisa PZU NNW Edukacja
Nr 1053543514
Zgłoszenie szkody telefon: 801 102 102 lub 22 566 5555
Dziennik elektroniczny

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021-2022.

• 14.10.2021r. Dzień Edukacji Narodowej

• 12.11.2022 - piątek po święcie 11 listopada

• 07.01.2022 piątek po święcie Trzech Króli

• 02.05.2022 2 maja - przed świętem 3 maja

• 17.06.2022 - piątek po Bożym Ciele

oraz 3 dni w okresie egzaminów klasy VIII
24, 25, 26 maja 2022 r.

Szkolną gazetkę na stronie szkoły redagują:
[Rozmiar: 43340 bajtów]

Czas trwania lekcji

1 8.00 8.45
2 8.50 9.35
3 9.45 10.30
4 10.40 11.25
5 11.55 12.40
6 12.50 13.35
7 13.45 14.30
8 14.40 15,25
9 15,30 16.15

Archiwalne wpisy