tel./fax: 17 2219 344
meil: spkielnarowa(..małpka...)gmail.com
lub biuro(..małpka..)spkielnarowa.pl

NIP 813 26 43 503
Regon 001131780

[Rozmiar: 43340 bajtów] Do wakacji
Skuteczna nauka słówek
[Rozmiar: 43340 bajtów]
Zostań mistrzem
Tu kliknij aby przejść do platformy
GRY EDUKACYJNE "PISUPISU" Tu kliknij aby przejść do strony

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych 2022-2023

Zgodnie z zarządzeniem nr 7.2022Burmistrza Gminy Tyczyn z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie określenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2022/2023 informuję, że:

 

– rodzic dziecka/opiekun prawny w terminie od 07 do 18 marca 2022 r., powinien złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

– w terminie od 22 marca do 08 kwietnia 2022 r. komisja rekrutacyjna dokona weryfikacji wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz załączonymi dokumentami. Przewodniczący komisji dokona czynności, o których mowa w art. 157 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe.

– w dniu 11 kwietnia 2022 r. komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

– rodzic /opiekun prawny w terminie od 12 do 15 kwietnia 2022 r. jest zobowiązany potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.

– w dniu 18 kwietnia 2022 r. komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

Karta zapisu dziecka do przedszkola

Karta zapisu dziecka do klasy do I do VIII

 

 

[Rozmiar: 43340 bajtów] BIP
RODO
Ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Polisa PZU NNW Edukacja
Nr 1053543514
Zgłoszenie szkody telefon: 801 102 102 lub 22 566 5555
Dziennik elektroniczny

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021-2022.

• 14.10.2021r. Dzień Edukacji Narodowej

• 12.11.2022 - piątek po święcie 11 listopada

• 07.01.2022 piątek po święcie Trzech Króli

• 02.05.2022 2 maja - przed świętem 3 maja

• 17.06.2022 - piątek po Bożym Ciele

oraz 3 dni w okresie egzaminów klasy VIII
24, 25, 26 maja 2022 r.

Szkolną gazetkę na stronie szkoły redagują:
[Rozmiar: 43340 bajtów]

Czas trwania lekcji

1 8.00 8.45
2 8.50 9.35
3 9.45 10.30
4 10.40 11.25
5 11.55 12.40
6 12.50 13.35
7 13.45 14.30
8 14.40 15,25
9 15,30 16.15

Archiwalne wpisy