tel./fax: 17 2219 344
email: spkielnarowa@gmail.com

NIP 813 26 43 503
Regon 001131780


Do wakacji
Skuteczna nauka słówek
Zostań mistrzem
Tu kliknij aby przejść do platformy
GRY EDUKACYJNE "PISUPISU" Tu kliknij aby przejść do strony

Okiem ucznia: Rada rodziców, czyli wolontariusze edukacji.

Rada rodziców  jest organizacją, której członkowie stanowią reprezentację wszystkich rodziców. W jej skład wchodzą przedstawiciele z kl. I-VIII oraz zerówki i oddziału przedszkolnego. Rada rodziców współdziała z radą pedagogiczną i może m.in. wyrazić swój głos odnośnie programu wychowawczego, używanych podręczników i materiałów edukacyjnych w szkole, a także planu finansowego. W ten sposób rodzice mogą mieć bezpośredni wpływ na to, jak szkoła działa i jakie są jej priorytety, co przekłada się na lepsze funkcjonowanie placówki i lepsze warunki nauki dla dzieci. Rodzice działający w radzie to wolontariusze i uczestnicy edukacji swoich dzieci.

W Szkole Podstawowej w Kielnarowej funkcję przewodniczącej rady od wielu lat pełni Pani Jadwiga Czarnik. W skład rady wchodzą: Agnieszka Klimasz, Matylda Wróbel, Justyna Kołodziej-Sowa, Zygmunt Sobczyk, Aneta Anusik, Aleksandra Muzyczuk, Jadwiga Welc, Katarzyna Bil, Małgorzata Szura.

Rada rodziców w naszej szkole działa bardzo prężnie i w porozumieniu z panem dyrektorem i nauczycielami podejmuje różne inicjatywy. Aby je zrealizować gromadzi fundusze
z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł i wpływów, np. organizując okolicznościowe zabawy. Od początku roku szkolnego zostały zorganizowane 2 takie imprezy: zabawa ostatkowa w listopadzie oraz zabawa karnawałowa w lutym, z których dochód  będzie przekazany na bieżące potrzeby społeczności szkolnej. Rada dysponuje funduszami  w sposób racjonalny i wszechstronny, a priorytetem jest, aby korzyści z wydanych pieniędzy były widoczne i odczuwalne dla jak największej liczby uczniów. Zgromadzone i wypracowane pieniądze dają radzie rodziców możliwość do działania. W I semestrze roku szkolnego 2022/2023 sfinansowano lub dofinansowano między innymi następujące przedsięwzięcia:

– herbatę, cukier i cytryny dla uczniów na stołówce szkolnej

– Święto Edukacji Narodowej oraz pasowanie na ucznia klasy I

– zakup choinki i materiały dekoracyjne na potrzeby szkoły

– wycieczkę na mecz siatkówki

– wycieczkę do Krakowa

– wyjazd do Fabryki Czekolady dla kl. 0-I

– wyjazd do teatru dla kl. I-III

– nagrody w konkursach plastycznych i w konkursie czytelniczym

– koszulki sportowe dla drużyny szkolnej

– animacje i poczęstunek podczas zabawy andrzejkowej i karnawałowej dla przedszkola i kl.0-III

Lista jest niezwykle imponująca. Jako uczniowie jesteśmy bardzo wdzięczni radzie rodziców, iż podejmuje tak aktywne działania i cieszymy się, że wszystkie nasze potrzeby i prośby o dofinansowanie nie pozostają bez odzewu. Dzięki osobistemu zaangażowaniu rodziców, poświęceniu ich czasu, uczniowie mogą rozwijać w pełni swoje zainteresowania oraz są zaspokojone ich nie tylko edukacyjne potrzeby. Tacy wolontariusze w edukacji są bezcenni.

Izabela Stanio, kl. VIII

[Rozmiar: 43340 bajtów] BIP
RODO
Ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Polisa PZU NNW Edukacja
Nr 1053543514
Zgłoszenie szkody telefon: 801 102 102 lub 22 566 5555
Dziennik elektroniczny
Wywiadówki

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2023-2024
(uwaga – wszystkie spotkania zaczynamy o godzinie 16.30)

19 września 2023
22 listopad 2023
08 luty 2024
08 maj 2024

 

Dni wolne

Decyzją dyrektora szkoły wprowadza się dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych (poza świętami i dniami ustawowo wolnymi od zajęć):

30 październik  2023
31 październik  2013
02 maj  2024
29 maja  2024  Dzień Sportu Szkolnego
31 maja 2024

Czas trwania lekcji

1   8.00   8.45
2   8.50   9.35
3   9.45   10.30
4   10.40 11.25
5   11.55 12.40
6   12.50 13.35
7   13.45 14.30
8   14.40 15,25
9   15,30 16.15

Archiwa