tel./fax: 17 2219 344
email: spkielnarowa@gmail.com

NIP 813 26 43 503
Regon 001131780


Do wakacji
Skuteczna nauka słówek
Zostań mistrzem
Tu kliknij aby przejść do platformy
GRY EDUKACYJNE "PISUPISU" Tu kliknij aby przejść do strony

Kreatywny różaniec

Październik to miesiąc poświęcony szczególnie modlitwie na różańcu. Stało się to pretekstem do zorganizowania w naszej szkole konkursu plastycznego pod hasłem „Kreatywny różaniec”.  Konkurs przeznaczony był dla klas O, I,II,III. Uczniowie mieli okazję w gronie rodzinnym wykonać różaniec z dowolnych materiałów. Powstała wystawa, początkowo na tablicy katechetycznej w Szkole Podstawowej w Kielnarowej, a później w kościele parafialnym pod wezwaniem „Wniebowstąpienia Pańskiego”. Konkurs rozstrzygnięto i rozdano nagrody w dniu 30. października. Komisja w składzie ks. proboszcz –  Sławomir Balawender, pani Irena Para oraz Izabela Liskowicz przyznała 6 równorzędnych nagród spośród 19 uczestników – autorów pięknych różańców.

Nagrodzone osoby to:

Lena Szeliga, Ewa Gorzelec, Tymoteusz Zawiło, Artur Kurasz, Łucja Zagórska, Patrycja Horzępa.

Organizatorzy: Katechetka oraz ksiądz Proboszcz – gratulują wszystkim uczestnikom konkursu.

Dziękujemy za zaangażowanie rodzicom.

Wystawa różańców

Wystawa różańców

[Rozmiar: 43340 bajtów] BIP
RODO
Ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Polisa PZU NNW Edukacja
Nr 1053543514
Zgłoszenie szkody telefon: 801 102 102 lub 22 566 5555
Dziennik elektroniczny
Wywiadówki

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2022-2023
(uwaga – wszystkie spotkania zaczynamy o godzinie 16.30)

13 września 2022 – organizacja pracy szkoły, wybór Rady Rodziców, zapoznanie z dokumentacją szkoły regulującą prawa i obowiązki uczniów, zasady oceniania itp.

22 listopad 2022 – Sprawy bieżące – wyniki w nauce
1  luty 2023 – podsumowanie pracy, wyniki klasyfikacji – spotkanie z wychowawcami klas
18 maj 2023 – Sprawy bieżące – wyniki w nauce

Dni wolne

Decyzją dyrektora szkoły wprowadza się dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych (poza świętami i dniami ustawowo wolnymi od zajęć):

31 październik
02 maj
01 czerwiec
22-25 maj (egzaminy klasy 8)
09 czerwca
23-31 grudnia przerwa świąteczna
Ferie zimowe 16-29 styczeń

Czas trwania lekcji

1   8.00   8.45
2   8.50   9.35
3   9.45   10.30
4   10.40 11.25
5   11.55 12.40
6   12.50 13.35
7   13.45 14.30
8   14.40 15,25
9   15,30 16.15

Archiwa