tel./fax: 17 2219 344
email: spkielnarowa@gmail.com

NIP 813 26 43 503
Regon 001131780


Do wakacji
Skuteczna nauka słówek
Zostań mistrzem
Tu kliknij aby przejść do platformy
GRY EDUKACYJNE "PISUPISU" Tu kliknij aby przejść do strony

Jubileusz 650-lecia w Tyczynie – wielkie wejście uczniów z Kielnarowej

Jubileusz 650-lecia otrzymania praw miejskich przez Tyczyn odbył się 10 czerwca 2018r. To była niezapomniana, gorąca niedziela. Każda szkoła z Gminy Tyczyn miała zaprezentować się podczas uroczystości w przygotowanym orszaku przed parą królewską. Na kilka godzin przenieśliśmy się w czasie. Wystąpiliśmy w grupie najliczniejszej – 27 uczniów oraz cztery nauczycielki. Atmosferę rozluźniali nasi dzielni rycerze – jeźdźcy, cwałując po dziedzińcu. Później dzielnie walczyli w pojedynku,a dama dworu – Julia, zgodnie ze średniowiecznym zwyczajem ocaliła rycerza – Jakuba od śmierci. Komisja konkursowa uznała, że Szkole Podstawowej w Kielnarowej należy się zwycięski laur w postaci pamiątkowego miecza, który otrzymaliśmy z rąk władz miejskich. Serdeczne podziękowania należą się szkołom z sąsiednich gmin, które udzieliły wsparcia wypożyczając nam stroje – SP Nr 15 w Rzeszowie oraz ZS w Błażowej. Oczywiście wielkie podziękowania składamy rodzicom naszych uczniów, dzięki którym mogliśmy się tak licznie zaprezentować i osiągnąć sukces! Powstało wiele pamiątkowych zdjęć oraz film.

Czoło orszaku

Środek orszaku - rycerze i damy

Środek orszaku – rycerze i damy

[Rozmiar: 43340 bajtów] BIP
RODO
Ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Polisa PZU NNW Edukacja
Nr 1053543514
Zgłoszenie szkody telefon: 801 102 102 lub 22 566 5555
Dziennik elektroniczny
Wywiadówki

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2022-2023
(uwaga – wszystkie spotkania zaczynamy o godzinie 16.30)

13 września 2022 – organizacja pracy szkoły, wybór Rady Rodziców, zapoznanie z dokumentacją szkoły regulującą prawa i obowiązki uczniów, zasady oceniania itp.

22 listopad 2022 – Sprawy bieżące – wyniki w nauce
1  luty 2023 – podsumowanie pracy, wyniki klasyfikacji – spotkanie z wychowawcami klas
18 maj 2023 – Sprawy bieżące – wyniki w nauce

Dni wolne

Decyzją dyrektora szkoły wprowadza się dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych (poza świętami i dniami ustawowo wolnymi od zajęć):

31 październik
02 maj
01 czerwiec
22-25 maj (egzaminy klasy 8)
09 czerwca
23-31 grudnia przerwa świąteczna
Ferie zimowe 16-29 styczeń

Czas trwania lekcji

1   8.00   8.45
2   8.50   9.35
3   9.45   10.30
4   10.40 11.25
5   11.55 12.40
6   12.50 13.35
7   13.45 14.30
8   14.40 15,25
9   15,30 16.15

Archiwa