tel./fax: 17 2219 344
email: spkielnarowa@gmail.com

NIP 813 26 43 503
Regon 001131780


Do wakacji
Skuteczna nauka słówek
Zostań mistrzem
Tu kliknij aby przejść do platformy
GRY EDUKACYJNE "PISUPISU" Tu kliknij aby przejść do strony

Bezpieczeństwo na drodze…

Uczniowie z klasy VI w ramach realizacji programu profilaktyki utrwalali swoją wiedzę o ruchu drogowym podczas zajęć z techniki, a także plastyki. Zadaniem plastycznym było zaprojektowanie i wykonanie makiety atrakcyjnej budowli oraz osiedla. Zapoznawali się dzięki temu zadaniu z zawodem architekta i urbanisty. Korelacja dwóch przedmiotów pozwoliła na ukazanie ciekawych i kolorowych makiet osiedli wraz ze skrzyżowaniami. Celem jest utrwalanie znajomości przepisów ruchu drogowego. Na parterze szkolnym można od dłuższego czasu podziwiać owocną prace zespołów z klasy VI.

Makiety kl. VI - kolorowe osiedla i skrzyżowania

Makiety kl. VI – kolorowe osiedla i skrzyżowania

Makieta najwyżej oceniona: K.Rochecka, J. Stachów, I.Szymkowicz, K. Jasińska

Makieta najwyżej oceniona: K.Rochecka, J. Stachów, I.Szymkowicz

Chłopcy z klasy VI podczas pracy.

Chłopcy z klasy VI podczas pracy.

[Rozmiar: 43340 bajtów] BIP
RODO
Ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Polisa PZU NNW Edukacja
Nr 1053543514
Zgłoszenie szkody telefon: 801 102 102 lub 22 566 5555
Dziennik elektroniczny
Wywiadówki

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2022-2023
(uwaga – wszystkie spotkania zaczynamy o godzinie 16.30)

13 września 2022 – organizacja pracy szkoły, wybór Rady Rodziców, zapoznanie z dokumentacją szkoły regulującą prawa i obowiązki uczniów, zasady oceniania itp.

22 listopad 2022 – Sprawy bieżące – wyniki w nauce
1  luty 2023 – podsumowanie pracy, wyniki klasyfikacji – spotkanie z wychowawcami klas
18 maj 2023 – Sprawy bieżące – wyniki w nauce

Dni wolne

Decyzją dyrektora szkoły wprowadza się dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych (poza świętami i dniami ustawowo wolnymi od zajęć):

31 październik
02 maj
01 czerwiec
22-25 maj (egzaminy klasy 8)
09 czerwca
23-31 grudnia przerwa świąteczna
Ferie zimowe 16-29 styczeń

Czas trwania lekcji

1   8.00   8.45
2   8.50   9.35
3   9.45   10.30
4   10.40 11.25
5   11.55 12.40
6   12.50 13.35
7   13.45 14.30
8   14.40 15,25
9   15,30 16.15

Archiwa