tel./fax: 17 2219 344
email: spkielnarowa@gmail.com

NIP 813 26 43 503
Regon 001131780


Do wakacji
Skuteczna nauka słówek
Zostań mistrzem
Tu kliknij aby przejść do platformy
GRY EDUKACYJNE "PISUPISU" Tu kliknij aby przejść do strony

„Sławni Polacy – Henryk Sienkiewicz”

„Żyłem i pisałem krzepiąc serca narodu.”

Regulamin szkolnego konkursu plastycznego w ramach projektu

„Sławni Polacy – Henryk Sienkiewicz”

Cele:

  • Przybliżenie twórczości Henryka Sienkiewicza jako pisarza „krzepiącego serca narodu” oraz sławnego Polaka.
  • Rozpoznawanie dzieł literackich jako dziedzictwa polskiej kultury na tle ówczesnej epoki.
  • Pobudzenie uczuć patriotycznych poprzez uświadomienie znaczenia utworów pisarza dla narodu.
  • Przybliżenie faktów historycznych poruszanych w utworach H.Sienkiewicza.
  • Fakty historyczne a interpretacja literacka – rozwijanie wyobraźni uczniów poprzez przykłady literackie.
  • Przekład intersemiotyczny tekstu literackiego na wizję plastyczną przez uczniów.
  • Promowanie czytelnictwa wśród uczniów poprzez głośne czytanie przez nauczycieli wybranych fragmentów z utworów Henryka Sienkiewicza

Lista utworów H. Sienkiewicza wybranych do poznania:

W pustyni i w puszczy, Potop, Krzyżacy, Ogniem i mieczem, Quo vadis.  Przeczytane fragmenty stają się podstawą do podejmowania dalszych działań projektu z poszczególnych przedmiotów.

  • Rozwijanie umiejętności plastycznych i wartości estetycznych oraz promowanie twórczości plastycznej dzieci w środowisku poprzez organizację wystawy pokonkursowej.

 Klasa IV – warunki udziału w konkursie

„Historia pędzlem malowana – portret rycerza”

Praca konkursowa polega na stworzeniu portretu rycerza na podstawie przeczytanego tekstu z utworu Sienkiewicza – opisu rycerza. Uczeń powinien wykorzystać informacje zdobyte również na innych przedmiotach na ten temat. Praca powinna być wykonana na formacie A4 w technice dowolnej.

Klasa V – warunki udziału w konkursie

„Historia pędzlem na latawcu malowana

– wiadomość od Stasia i Nel z Afryki”

Praca konkursowa polega na wykonaniu kolorowego latawca w formacie A3 do którego zostanie przyklejona ilustracja na formacie mniejszym A4 z wiadomością od Stasia i Nel, wykonana na podstawie tekstu „W pustyni i w puszczy”. Chodzi o zilustrowanie wybranej przygody bohaterów utworu Sienkiewicza.

 Klasa VI – warunki udziału w konkursie

„Historia pędzlem malowana – okładka do wybranego utworu Sienkiewicza”

Praca konkursowa polega na wykonaniu projektu okładki do książki. Okładka powinna zawierać tytuł, autora oraz być projektem graficznym – rysunkowym odpowiednio ilustrującym treść wybranego utworu. Technika dowolna, format pracy od A5 do A4. Należy zadbać o estetykę pracy i wiarygodny wygląd okładki jako projektu obwoluty na książkę.

Termin oddania pracy 18 listopada 2016r. do pani Izabeli Liskowicz

[Rozmiar: 43340 bajtów] BIP
RODO
Ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Polisa PZU NNW Edukacja
Nr 1053543514
Zgłoszenie szkody telefon: 801 102 102 lub 22 566 5555
Dziennik elektroniczny
Wywiadówki

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2022-2023
(uwaga – wszystkie spotkania zaczynamy o godzinie 16.30)

13 września 2022 – organizacja pracy szkoły, wybór Rady Rodziców, zapoznanie z dokumentacją szkoły regulującą prawa i obowiązki uczniów, zasady oceniania itp.

22 listopad 2022 – Sprawy bieżące – wyniki w nauce
1  luty 2023 – podsumowanie pracy, wyniki klasyfikacji – spotkanie z wychowawcami klas
18 maj 2023 – Sprawy bieżące – wyniki w nauce

Dni wolne

Decyzją dyrektora szkoły wprowadza się dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych (poza świętami i dniami ustawowo wolnymi od zajęć):

31 październik
02 maj
01 czerwiec
22-25 maj (egzaminy klasy 8)
09 czerwca
23-31 grudnia przerwa świąteczna
Ferie zimowe 16-29 styczeń

Czas trwania lekcji

1   8.00   8.45
2   8.50   9.35
3   9.45   10.30
4   10.40 11.25
5   11.55 12.40
6   12.50 13.35
7   13.45 14.30
8   14.40 15,25
9   15,30 16.15

Archiwa