tel./fax: 17 2219 344
email: spkielnarowa@gmail.com

NIP 813 26 43 503
Regon 001131780


Do wakacji
Skuteczna nauka słówek
Zostań mistrzem
Tu kliknij aby przejść do platformy
GRY EDUKACYJNE "PISUPISU" Tu kliknij aby przejść do strony

PROFILAKTYKA ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA – KONKURS

SZKOLNY KONKURS

WARZYWNO – OWOCOWE STWORKI –POTWORKI

Projekty stworków wykonane w świetlicy jako przykład

Projekty stworków wykonane w świetlicy jako przykład

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów oddziałów przedszkolnych oraz klas I, II, III ze Szkoły Podstawowej w Kielnarowej.
 2. Uczeń wykonuje kompozycję dotyczącą tematu z warzyw i owoców według własnego pomysłu pod opieką rodziców.
 3. Do wykonanego „STWORKA – POTWORKA” powinna być załączona wizytówka na kolorowej karteczce z imieniem i nazwiskiem oraz informacją, jakie korzyści dają organizmowi składniki zawarte w użytych do wykonania pracy warzywach i owocach.
 4. Termin wykonania pracy 21 listopada 2016r.
 5. Prace należy przynosić do świetlicy szkolnej.
 6. PROSIMY O WYKONYWANIE PRAC Z WARZYW I OWOCÓW,  Z KTÓRYCH NIE BĘDZIE CIEKŁ SOK.

Cele:

 1. Profilaktyka w zakresie zdrowego żywienia wśród uczniów i rodziców Szkoły Podstawowej w Kielnarowej.
 2. Promowanie zdrowego odżywiania poprzez stworzenie okazji do twórczej zabawy warzywami o owocami.
 3. Zdobywanie i utrwalanie wiedzy o wartościach odżywczych owoców i warzyw dla człowieka.
 4. Stworzenie okazji do wspólnego konfrontowania kreatywności naszych uczniów podczas wystawy w szkole.
 5. Włączenie do twórczej zabawy rodziców jako współodpowiedzialnych za edukację w zakresie zdrowego żywienia.
 6. Wykonanie kompozycji plastycznej wraz z opisem.

 

 

[Rozmiar: 43340 bajtów] BIP
RODO
Ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Polisa PZU NNW Edukacja
Nr 1053543514
Zgłoszenie szkody telefon: 801 102 102 lub 22 566 5555
Dziennik elektroniczny
Wywiadówki

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2022-2023
(uwaga – wszystkie spotkania zaczynamy o godzinie 16.30)

13 września 2022 – organizacja pracy szkoły, wybór Rady Rodziców, zapoznanie z dokumentacją szkoły regulującą prawa i obowiązki uczniów, zasady oceniania itp.

22 listopad 2022 – Sprawy bieżące – wyniki w nauce
1  luty 2023 – podsumowanie pracy, wyniki klasyfikacji – spotkanie z wychowawcami klas
18 maj 2023 – Sprawy bieżące – wyniki w nauce

Dni wolne

Decyzją dyrektora szkoły wprowadza się dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych (poza świętami i dniami ustawowo wolnymi od zajęć):

31 październik
02 maj
01 czerwiec
22-25 maj (egzaminy klasy 8)
09 czerwca
23-31 grudnia przerwa świąteczna
Ferie zimowe 16-29 styczeń

Czas trwania lekcji

1   8.00   8.45
2   8.50   9.35
3   9.45   10.30
4   10.40 11.25
5   11.55 12.40
6   12.50 13.35
7   13.45 14.30
8   14.40 15,25
9   15,30 16.15

Archiwa