tel./fax: 17 2219 344
email: spkielnarowa@gmail.com

NIP 813 26 43 503
Regon 001131780


Do wakacji
Skuteczna nauka słówek
Zostań mistrzem
Tu kliknij aby przejść do platformy
GRY EDUKACYJNE "PISUPISU" Tu kliknij aby przejść do strony

Działamy na rzecz innych…

Sowa - Maria Wróbel, Monika Mazurkiewicz

Sowa – Maria Wróbel, Monika Mazurkiewicz

W tym półroczu podjęliśmy się podczas zajęć koła plastycznego z klasą IV oraz oraz w ramach plastyki w klasie VI,  zaprojektowania i wykonania przedmiotów, które mogą pełnić funkcję terapeutyczną dla dzieci niewidomych i niedowidzących. Powstało wiele ciekawych przedmiotów w formie zabawek dotykowych, które miały bogatą fakturę, stymulującą rozwój sensoryczny u dzieci. Uczniowie podjęli się tego zadania ze zrozumieniem i zaangażowaniem. Przedmioty te zostały przekazane Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi „BRUNO”. Pani z tego stowarzyszenia składa serdeczne podziękowania, gdyż takie przedmioty spełniają ważną rolę w edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami. A my w szkole uczymy się twórczo pomagać. Zamieszczono zdjęcia tylko kilku z wykonanych.

Papużka - Wiktoria Bronhard, Dominika Tendelska

Papużka – Wiktoria Bronhard, Dominika Tendelska

Domek i drzewko błyskotka - Wiktoria Stanio, Ilona Szymkowicz, Klaudia Hadała

Domek i drzewko błyskotka – Wiktoria Stanio, Ilona Szymkowicz, Klaudia Hadała

[Rozmiar: 43340 bajtów] BIP
RODO
Ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Polisa PZU NNW Edukacja
Nr 1053543514
Zgłoszenie szkody telefon: 801 102 102 lub 22 566 5555
Dziennik elektroniczny
Wywiadówki

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2022-2023
(uwaga – wszystkie spotkania zaczynamy o godzinie 16.30)

13 września 2022 – organizacja pracy szkoły, wybór Rady Rodziców, zapoznanie z dokumentacją szkoły regulującą prawa i obowiązki uczniów, zasady oceniania itp.

22 listopad 2022 – Sprawy bieżące – wyniki w nauce
1  luty 2023 – podsumowanie pracy, wyniki klasyfikacji – spotkanie z wychowawcami klas
18 maj 2023 – Sprawy bieżące – wyniki w nauce

Dni wolne

Decyzją dyrektora szkoły wprowadza się dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych (poza świętami i dniami ustawowo wolnymi od zajęć):

31 październik
02 maj
01 czerwiec
22-25 maj (egzaminy klasy 8)
09 czerwca
23-31 grudnia przerwa świąteczna
Ferie zimowe 16-29 styczeń

Czas trwania lekcji

1   8.00   8.45
2   8.50   9.35
3   9.45   10.30
4   10.40 11.25
5   11.55 12.40
6   12.50 13.35
7   13.45 14.30
8   14.40 15,25
9   15,30 16.15

Archiwa