tel./fax: 17 2219 344
email: spkielnarowa@gmail.com

NIP 813 26 43 503
Regon 001131780


Do wakacji
Skuteczna nauka słówek
Zostań mistrzem
Tu kliknij aby przejść do platformy
GRY EDUKACYJNE "PISUPISU" Tu kliknij aby przejść do strony

„Czytery pory roku w Dolinie Strugu…” – finał

Projekt „Cztery pory roku w Dolinie Strugu – pędzlem i słowem malowane” stał się pretekstem do zorganizowania spotkania –” malarstwa, muzyki i poezji” w Centrum Rekreacji i Kultury w Kielnarowej. Stało się to możliwe dzięki udziałowi szkół podstawowych z Gminy Tyczyn w całym projekcie przygotowanym przez nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Kielnarowej. Polegał on na przybliżeniu malarstwa impresjonistów w konkursie plastycznym pod hasłem „Cztery pory roku w Dolinie Strugu – krocząc śladami impresjonistów” dla klas I-III i IV –VI. W drugiej części projektu miał miejsce koncert poetycko- muzyczny z udziałem uczniów z SP w Kielnarowej, SP w Matysówce i SP w Borku Starym pod hasłem „Cztery pory roku – impresje poetyckie”.

Młodzi twórcy prac plastycznych stworzyli piękne pejzaże z naszej okolicy Doliny Strugu. W dniu 25 marca 2015 r.  uczestniczyliśmy w wernisażu ( chcę przybliżyć uczniom ten termin) – to otwarcie wystawy dla publiczności. Połączone jest ze spotkaniem środowiskowym. Wernisażowi mogą towarzyszyć także występy artystyczne oraz symboliczny poczęstunek.

Otwarcie koncertu przez Sonię Kozdrańską, która zagrała na skrzypcach.

Po wysłuchaniu utworów wykonanych przez młodych artystów zaproszono wszystkich na poczęstunek, następnie zostały ogłoszone wyniki konkursu i wręczone dyplomy i upominki.

Ilona Szymkowicz z SP w Kielnarowej wystąpiła z piosenką i wierszem.

Ilona Szymkowicz z SP w Kielnarowej wystąpiła z piosenką”Orła cień” i wierszem pt.”Kwiecień”

Gabriela Para z SP w Kielnarowej wystąpiła z piosenką i wierszem.

Gabriela Para z SP w Kielnarowej wystąpiła z piosenką pt. „Pożyczony” i wierszem pt. „Strzygi”.

Wernisaż.

Wernisaż.

Wernisaż.

Wernisaż.

277

Wernisaż

Julia Starzak z SP w Kielnarowej zagrała na keybordzie "Ten kraj to twój kraj".

Julia Starzak z SP w Kielnarowej zagrała na keybordzie „Ten kraj to twój kraj”.

Natalia Szura z SP w Borku Starym wystąpiła w utworach: "Wiosna przyszła niespodzianie" i "Fiołki"

Natalia Szura z SP w Borku Starym wystąpiła w utworach: „Wiosna przyszła niespodzianie” i „Fiołki”

Pozostali wykonawcy to: Faustyna Krawczyk z SP w Matysówce, Helena Wróbel , Julia Stachów i Wiktoria Stanio z SP w Kielnarowej, Maria Maciąg z SP w Borku Starym.

Fundatorem całej imprezy była Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów alkoholowych.

Wyniki konkursu plastycznego:

20 marca 2015r. odbyły się obrady komisji konkursowej. Komisja w składzie mgr plastyk Renata Rzepka, mgr plastyk Barbara Mroczka, mgr Izabela Liskowicz postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Kategoria I-III – NAGRODY: Wiktoria Książek z kl. III z SP w Hermanowej, Mateusz Wilk z kl. II z SP w Borku Starym, Wiktoria Habaj z kl. I z SP w Borku Starym. WYRÓŻNIENIA: Julia Majewska z kl. I w SP w Kielnarowej, Gabriela Kamecka z kl. III z SP w Kielnarowej, Zuzanna Krużel z kl. I z SP w Borku Starym, Julia Bator z kl.III z SP w Borku Starym, Karol Bieniel z SP w Borku Starym, Anna Rabiejewska z kl. III z SP w Tyczynie.

Kategoria IV-VI- NAGRODY: Helena Wróbel z kl. VI z SP w Kielnarowej, Anna Lech z kl. VI z  SP w Borku Starym, Mikołaj Szpala z kl. V SP w Borku Starym. WYRÓŻNIENIA: Weronika Mitał z kl. V z SP w Kielnarowej, Kacper Grzebyk z kl. VI z SP w Kielnarowej, Maciej Czekaj z kl. V z SP w Matysówce, Izabela Wróbel z kl.VI, Natalia Szura z kl. IV i Julia Patrzyk z kl. V z SP w Borku Starym.

Komisja stwierdziła, że prace doskonale wyczerpują temat konkursowy i są na wysokim poziomie artystycznym. Widać, że technika malarska impresjonistów nie sprawiła kłopotów uczniom. Kompozycje są barwne i faktycznie przedstawiają impresje na temat krajobrazu Doliny Strugu. Ze względów organizacyjnych nie wszystkie prace zostały zamieszczone.

Organizatorki całego projektu, koncertu i wernisażu: mgr Izabela Liskowicz i mgr Agata Klatka z SP w Kielnarowej  dziękują wszystkim za pomoc udzieloną przy podczas przygotowań.

296 291

Wręczanie nagród.

Wręczanie nagród.

 

 

 

 

 

 

[Rozmiar: 43340 bajtów] BIP
RODO
Ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Polisa PZU NNW Edukacja
Nr 1053543514
Zgłoszenie szkody telefon: 801 102 102 lub 22 566 5555
Dziennik elektroniczny
Wywiadówki

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2023-2024
(uwaga – wszystkie spotkania zaczynamy o godzinie 16.30)

19 września 2023
22 listopad 2023
08 luty 2024
08 maj 2024

 

Dni wolne

Decyzją dyrektora szkoły wprowadza się dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych (poza świętami i dniami ustawowo wolnymi od zajęć):

30 październik  2023
31 październik  2013
02 maj  2024
29 maja  2024  Dzień Sportu Szkolnego
31 maja 2024

Czas trwania lekcji

1   8.00   8.45
2   8.50   9.35
3   9.45   10.30
4   10.40 11.25
5   11.55 12.40
6   12.50 13.35
7   13.45 14.30
8   14.40 15,25
9   15,30 16.15

Archiwa