tel./fax: 17 2219 344
email: spkielnarowa@gmail.com

NIP 813 26 43 503
Regon 001131780


Do wakacji
Skuteczna nauka słówek
Zostań mistrzem
Tu kliknij aby przejść do platformy
GRY EDUKACYJNE "PISUPISU" Tu kliknij aby przejść do strony

Ekologiczna wycieczka do rezerwatu Wielki Las w Czudcu

Do lasu chodzi obecnie , jak podają źródła Fundacji Nasza Ziemia, co piąta osoba , podczas gdy kilka lat temu chodziła co najmniej co trzecia. Niestety wzrasta też liczba osób, które w ogóle lasu nie odwiedzają. A przecież jest to miejsce o szczególnym uroku i znaczeniu, którego tajemnice należy odkrywać poprzez edukację w terenie.

Uczniowie klasy V i VI naszej szkoły wzięli udział w takich zajęciach terenowych dzięki zaproszeniu organizacji dbającej o czystość rzek – Związek Komunalny Wisłok. 

Rankiem dnia 5 października dzieci przybyły do mieniącego się jesiennymi barwami lasu w Czudcu. Tam uczestniczyły w interesujących zajęciach, których celem było poznawanie leśnego ekosystemu, promowanie właściwych zachowań w lesie, ze szczególnym uwzględnieniem posprzątania po sobie na leśnej wycieczce. Niewątpliwą atrakcją było ognisko, przy którym pieczono kiełbaski oraz gra terenowa polegająca na rozpoznawaniu w okolicy drzew, o których mówiła wcześniej pani przewodnik.


Ta leśna wyprawa zachęciła jej uczestników do wnikliwego poznawania najbliższych okolic.

[Rozmiar: 43340 bajtów] BIP
RODO
Ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Polisa PZU NNW Edukacja
Nr 1053543514
Zgłoszenie szkody telefon: 801 102 102 lub 22 566 5555
Dziennik elektroniczny
Wywiadówki

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2022-2023
(uwaga – wszystkie spotkania zaczynamy o godzinie 16.30)

13 września 2022 – organizacja pracy szkoły, wybór Rady Rodziców, zapoznanie z dokumentacją szkoły regulującą prawa i obowiązki uczniów, zasady oceniania itp.

22 listopad 2022 – Sprawy bieżące – wyniki w nauce
1  luty 2023 – podsumowanie pracy, wyniki klasyfikacji – spotkanie z wychowawcami klas
18 maj 2023 – Sprawy bieżące – wyniki w nauce

Dni wolne

Decyzją dyrektora szkoły wprowadza się dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych (poza świętami i dniami ustawowo wolnymi od zajęć):

31 październik
02 maj
01 czerwiec
22-25 maj (egzaminy klasy 8)
09 czerwca
23-31 grudnia przerwa świąteczna
Ferie zimowe 16-29 styczeń

Czas trwania lekcji

1   8.00   8.45
2   8.50   9.35
3   9.45   10.30
4   10.40 11.25
5   11.55 12.40
6   12.50 13.35
7   13.45 14.30
8   14.40 15,25
9   15,30 16.15

Archiwa