tel./fax: 17 2219 344
email: spkielnarowa@gmail.com

NIP 813 26 43 503
Regon 001131780


Do wakacji
Skuteczna nauka słówek
Zostań mistrzem
Tu kliknij aby przejść do platformy
GRY EDUKACYJNE "PISUPISU" Tu kliknij aby przejść do strony

Wystawy prac uczniów na parterze szkolnym.

Na pierwszym planie kompozycja Oli Materny.

Na pierwszym planie kompozycja Oli Materny.

Na początku października dużym wyzwaniem dla uczniów klasy V było stworzenie kompozycji przestrzennych z różnych materiałów dostępnych w domu. Podczas zajęć plastycznych uczniowie zapoznali się z zagadnieniem podziału dzieł rzeźbiarskich na trzy grupy: bryły otwarte, bryły zamknięte i formy przestrzenne. Celem wystawy jest uświadomienie uczniom jak wielkim wyzwaniem i przyjemnością jest wymyślanie nowych kompozycji plastycznych – również przestrzennych, czyli tych które obejmują trzy wymiary.

Wystawa prac przestrzennych.

Wystawa prac przestrzennych.

Wystawa prac przestrzennych - na pierwszym planie sowa wykonana przez Gabrielę Parę.

Wystawa prac przestrzennych – na pierwszym planie sowa wykonana przez Gabrielę Parę.

 

 

[Rozmiar: 43340 bajtów] BIP
RODO
Ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Polisa PZU NNW Edukacja
Nr 1053543514
Zgłoszenie szkody telefon: 801 102 102 lub 22 566 5555
Dziennik elektroniczny
Wywiadówki

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2022-2023
(uwaga – wszystkie spotkania zaczynamy o godzinie 16.30)

13 września 2022 – organizacja pracy szkoły, wybór Rady Rodziców, zapoznanie z dokumentacją szkoły regulującą prawa i obowiązki uczniów, zasady oceniania itp.

22 listopad 2022 – Sprawy bieżące – wyniki w nauce
1  luty 2023 – podsumowanie pracy, wyniki klasyfikacji – spotkanie z wychowawcami klas
18 maj 2023 – Sprawy bieżące – wyniki w nauce

Dni wolne

Decyzją dyrektora szkoły wprowadza się dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych (poza świętami i dniami ustawowo wolnymi od zajęć):

31 październik
02 maj
01 czerwiec
22-25 maj (egzaminy klasy 8)
09 czerwca
23-31 grudnia przerwa świąteczna
Ferie zimowe 16-29 styczeń

Czas trwania lekcji

1   8.00   8.45
2   8.50   9.35
3   9.45   10.30
4   10.40 11.25
5   11.55 12.40
6   12.50 13.35
7   13.45 14.30
8   14.40 15,25
9   15,30 16.15

Archiwa