tel./fax: 17 2219 344
email: spkielnarowa@gmail.com

NIP 813 26 43 503
Regon 001131780


Do wakacji
Skuteczna nauka słówek
Zostań mistrzem
Tu kliknij aby przejść do platformy
GRY EDUKACYJNE "PISUPISU" Tu kliknij aby przejść do strony

Rada Rodziców

PROTOKÓŁ Z  ZEBRANIA  RODZICÓW

UCZNIÓW  WSZYSTKICH KLAS

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KIELNAROWEJ

 

 

W dniu  15   listopada 2012  roku w budynku szkoły odbyło się zebranie rodziców uczniów na którym podjęto decyzje o wyborze  Rady Rodziców na rok szkolny 2012 – 2013.

Postanowiono, iż rodzice w wyborach bezpośrednich  i tajnych, wybiorą  ze swojego grona,
z każdej klasy  po jednym przedstawicielu do rady.

Wyłoniona w ten sposób rada powoła ze swojego grona przewodniczącego, zastępców
i skarbnika.

 

W wyniku niniejszej procedury do Rady Rodziców  w poszczególnych oddziałach wyłoniono:

Oddział przedszkolny:
Klasa „O”     :    Katarzyna Bil
Klasa „I”       :   Małgorzata Płodzień
Klasa „II”     :   Justyna Pindyk
Klasa „III”   :  Renata Klimasz
Klasa „IV”   :  Elżbieta Bronhard
Klasa „V”     :  Jadwiga Czarnik
Klasa „VI”   :  Marta Przystaś

 

Rada Rodziców w wyniku wyborów powołała:

 

Przewodniczącego Rady Rodziców w osobie: Pani Jadwigi Czarnik

zastępcę:     Panią Martę Przystaś

skarbnika Rady:  Panią Justynę Stachów

[Rozmiar: 43340 bajtów] BIP
RODO
Ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Polisa PZU NNW Edukacja
Nr 1053543514
Zgłoszenie szkody telefon: 801 102 102 lub 22 566 5555

Dziennik elektroniczny

Wywiadówki

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2023-2024
(uwaga – wszystkie spotkania zaczynamy o godzinie 16.30)

19 września 2023
22 listopad 2023
08 luty 2024
08 maj 2024

 

Dni wolne

Decyzją dyrektora szkoły wprowadza się dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych (poza świętami i dniami ustawowo wolnymi od zajęć):

30 październik  2023
31 październik  2013
02 maj  2024
29 maja  2024  Dzień Sportu Szkolnego
31 maja 2024

Czas trwania lekcji

1   8.00   8.45
2   8.50   9.35
3   9.45   10.30
4   10.40 11.25
5   11.55 12.40
6   12.50 13.35
7   13.45 14.30
8   14.40 15,25
9   15,30 16.15

Archiwa