tel./fax: 17 2219 344
email: spkielnarowa@gmail.com

NIP 813 26 43 503
Regon 001131780


Do wakacji
Skuteczna nauka słówek
Zostań mistrzem
Tu kliknij aby przejść do platformy
GRY EDUKACYJNE "PISUPISU" Tu kliknij aby przejść do strony

Biblioteka szkolna

 

Szkolny regulamin wypożyczania
i udostępniania darmowych podręczników
lub materiałów edukacyjnych

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU

“Z KSIĄŻKĄ DOOKOŁA ŚWIATA”

 

„Książki są jak okręty myśli żeglujące po oceanach czasu,
troskliwie niosące swój drogocenny ładunek z pokolenia na pokolenie”.

 

Organizator:

Biblioteka szkolna – Szkoła Podstawowa w Kielnarowej

Cele konkursu:

 1. Zachęcenie uczniów do czerpania wiedzy z różnych źródeł informacji.
 2. Rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej.
 3. Popularyzacja lapbooka jako atrakcyjnej i nowoczesnej formy w edukacji.
 4. Doskonalenie umiejętności zaprezentowania własnej wiedzy.
 5. Budzenie wrażliwości estetycznej.
 6. Promowanie osiągnięć uczniów.

Uczestnicy konkursu:

Uczniowie klas I-VIII

Warunki konkursu

 dla uczniów I-IV

 • Wykonaj ilustrację, bohatera książki, którego można nazwać podróżnikiem, lub której akcja rozgrywa się w dalekich krainach. Narysuj postać w miejscu, które odwiedził. Prace wykonaj na dostępnej w bibliotece szkolnej.
 • Zapisz imię bohatera, tytuł lektury i nazwę miejsca, które odwiedził. Podpisz siebie imieniem i nazwiskiem oraz klasą.
 • (Uwaga, jeśli nie masz pomysłu kogo mógłbyś/mogłabyś narysować, zapraszamy do szkolnej biblioteki, tam znajdziesz mnóstwo książek o wspaniałych podróżach)

 dla uczniów V-VIII

 • Każdy z uczestników konkursu ma za zadanie samodzielnie wykonać lapbooka, którego tematem jest książka, której akcja rozgrywa się w odległych miejscach świata.
 • Lapbook w formacie A4 (standardowa teczka) powinien być wykonany samodzielnie przez ucznia.
 • na okładce mapę świata z zaznaczony miejscem akcji,
 • w środku informacje o świecie przedstawionym w (czas akcji, miejsce, bohaterowie, wydarzenia)

Co to jest Lapbook?

Lapbook, czyli „książka na kolanach” jest rodzajem teczki tematycznej, w której możemy umieścić wiadomości na wybrany temat. Taka teczka pełni funkcję interaktywnej przestrzeni na rysunki, opowiadania, wykresy, słówka, terminy, zdjęcia. To wszystko umieszczone jest w kieszonkach, książeczkach o przeróżnych kształtach i na karteczkach.

Wskazówki do wykonania lapbooka znaleźć można: https://kreatywnapedagogika.wordpress.com/2017/02/28/lapbook-dla-kazdego

 • Praca powinna być wykonana z zachowaniem konstrukcji lapbooka.
 • Praca powinna zostać podpisana na odwrocie : imię i nazwisko autora pracy oraz klasa.

Prace złożone na konkurs przechodzą na własność Organizatora Konkursu.

Prace konkursowe należy złożyć w bibliotece szkolnej do 12 grudnia 2022 roku.

Ocena prac i nagrody:

– prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora Konkursu.

– podczas oceny Komisja będzie zwracała uwagę na: samodzielność wykonania i wkład pracy, oryginalność, pomysłowość, ciekawe ujęcie tematu, poprawność merytoryczną, stylistyczną, ortograficzną , interpunkcyjną, zgodność z tematem i estetykę.

– decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Biblioteka szkolna

opiekun: Gabriela Warda

 

 

 

 

[Rozmiar: 43340 bajtów] BIP
RODO
Ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Polisa PZU NNW Edukacja
Nr 1053543514
Zgłoszenie szkody telefon: 801 102 102 lub 22 566 5555

Dziennik elektroniczny

Wywiadówki

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2023-2024
(uwaga – wszystkie spotkania zaczynamy o godzinie 16.30)

19 września 2023
22 listopad 2023
08 luty 2024
08 maj 2024

 

Dni wolne

Decyzją dyrektora szkoły wprowadza się dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych (poza świętami i dniami ustawowo wolnymi od zajęć):

30 październik  2023
31 październik  2013
02 maj  2024
29 maja  2024  Dzień Sportu Szkolnego
31 maja 2024

Czas trwania lekcji

1   8.00   8.45
2   8.50   9.35
3   9.45   10.30
4   10.40 11.25
5   11.55 12.40
6   12.50 13.35
7   13.45 14.30
8   14.40 15,25
9   15,30 16.15

Archiwa