tel./fax: 17 2219 344
meil: spkielnarowa(..małpka...)gmail.com
lub biuro(..małpka..)spkielnarowa.pl

NIP 813 26 43 503
Regon 001131780

[Rozmiar: 43340 bajtów] Do wakacji
Skuteczna nauka słówek
[Rozmiar: 43340 bajtów]
Zostań mistrzem
Tu kliknij aby przejść do platformy
GRY EDUKACYJNE "PISUPISU" Tu kliknij aby przejść do strony

PSO – Przedmiotowy System Oceniania

Uwaga! Strona w trakcie uzupełniania oraz opracowywania.
Zamieszczone materiały mogą być  niepełne.
Aktualne pliki zawierające wymagania na poszczególne oceny z wszystkich
przedmiotów dostępne są w wewnętrznej sieci komputerowej szkoły.
(Dysk WSZYSCY —> Folder  Przedmiotowa Zasady Oceniania)

Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) to podstawowe zasady oceniania uczniów z danego przedmiotu.
Są one zgodne z  podstawą programową oraz  jednolitymi zasadami obowiązującymi w całej szkole.
Prezentowany materiał,  wraz z wymaganiami na poszczególne oceny szkolne lub tzw. planem wynikowym powinien pomóc uczniowi w określeniu poziomu swojej wiedzy, uzmysłowić jakie braki powinien nadrobić,  na jakim poziomie ma opanowane umiejętności wynikające z podstawy programowej.

J. POLSKI
KL IV      KL V       KL VI        KL VII       KL VIII

J. ANGIELSKI
KL I-III       KL  IV    KL V    KLVI    KLVII   KLVIII

J. NIEMIECKI
KL VII –  VIII

CHEMIA
KL VII       KL VIII

FIZYKA
KL VII           KLVIII

MATEMATYKA
KL IV     KL V       KL VI        KL VII       KL VIII

HISTORIA
KL IV      KL V       KL VI        KL VII        KL VIII

PRZYRODA/BIOLOGIA
KL IV      KL V       KL VI        KL VII       KL VIII

WYCHOWANIE FIZYCZNE
KL IV      KL V       KL VI        KL VII   KL VIII

PLASTYKA/E_PLASYTCZNA
KL IV      KL V       KL VI        KL VII

MUZYKA
KL IV      KL V       KL VI        KL VII

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE/INFORMATYKA
KL IV   KL V    KL VI   KL VII   KL VIII

TECHNIKA/ZAJ.TECHNICZNE
KL IV      KL V       KL VI

[Rozmiar: 43340 bajtów] BIP
RODO
[Rozmiar: 43340 bajtów] Facebook

Dziennik elektroniczny

[Rozmiar: 13639 bajtów]

Szkolną gazetkę na stronie szkoły redagują:
[Rozmiar: 43340 bajtów]
Laura Majda, Natasza Załoga, Marita Maciej, Weronika Maciej, Weronika Wójcik i .....

Dni wolne od zajęć

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019 - 2014 październik

2 i 3 stycznia


12 czerwca


oraz 3 dni w których odbędą się egzaminy klasy VIII
Termin egzaminów nie jest jeszcze ustalony


W tych dniach, nie będą organizowane zajęcia lekcyjne.
Dla uczniów, którym rodzice nie będą mogli zapewnić opieki, zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.
Chęć udziały w takich zajęciach proszę zgłaszać wychowawcy, tydzień przed planowanym dniem wolnym.

Archiwalne wpisy