tel./fax: 17 2219 344
meil: spkielnarowa(..małpka...)gmail.com
lub biuro(..małpka..)spkielnarowa.pl

NIP 813 26 43 503
Regon 001131780

[Rozmiar: 43340 bajtów] Do wakacji
Skuteczna nauka słówek
[Rozmiar: 43340 bajtów]
Zostań mistrzem
Tu kliknij aby przejść do platformy
GRY EDUKACYJNE "PISUPISU" Tu kliknij aby przejść do strony

PZO – Przedmiotowe Zasady Oceniania

PZO – Przedmiotowe Zasady Oceniania,
wymagania na oceny szkolne oraz wymagania na roczne i śródroczne oceny klasyfikacyjne.

 

Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) to podstawowe zasady oceniania uczniów z danego przedmiotu.
Są one zgodne z  podstawą programową oraz  jednolitymi zasadami obowiązującymi w całej szkole.
Prezentowany materiał,  wraz z wymaganiami na poszczególne oceny szkolne lub tzw. planem wynikowym powinien pomóc uczniowi w określeniu poziomu swojej wiedzy, uzmysłowić jakie braki powinien nadrobić,  na jakim poziomie ma opanowane umiejętności wynikające z podstawy programowej.

 

J. POLSKI

KL IV   KL V   KL VI    KL VI    KL VIII

 

J.ANGIELSKI

KL IV   KL V    KL VI   KL VII   KL VIII

 

HISTORIA

KL IV      KL V       KL VI        KL VII       KL VIII

 

MATEMATYKA

KL IV      KL V     KL VI        KL VII       KL VIII

 

BIOLOGIA

KL V       KL VI        KL VII       KL VIII

 

GEOGRAFIA

KL V       KL VI        KL VII       KL VIII

 

J. NIEMIECKI

KL VII       KL VIII

 

CHEMIA

KL VII        KL VIII

 

FIZYKA

KL VII       KL VIII

 

PLASTYKA
Klasy od IV do VII

 

MUZYKA

KL IV      KL V       KL VI     KL VII

 

TECHNIKA

KL IV      KL V     KL VI

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

 

WIEDZA
o SPOŁECZEŃSTWIE

 

INFORMATYKA

KL IV      KL V       KL VI        KL VII       KL VIII

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

KL IV do VIII

 

PRZYRODA

KLASA IV

 

[Rozmiar: 43340 bajtów] BIP
RODO
Ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Polisa PZU NNW Edukacja
Nr 1053543514
Zgłoszenie szkody telefon: 801 102 102 lub 22 566 5555

Dziennik elektroniczny

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2022-2023

(uwaga - wszystkie spotkania zaczynamy o godzinie 16.30)

13 września 2022 - organizacja pracy szkoły, wybór Rady Rodziców, zapoznanie z dokumentacją szkoły regulującą prawa i obowiązki uczniów, zasady oceniania itp.

22 listopad 2022 - Sprawy bieżące - wyniki w nauce

2 luty 2023 - podsumowanie pracy, wyniki klasyfikacji

18 maj 2023 - Sprawy bieżące - wyniki w nauce

Dni wolne od zajęć

Decyzją dyrektora szkoły wprowadza się dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych (poza świętami i dniami ustawowo wolnymi od zajęć,)
31. październik
02 maj
01 czerwiec
22 - 25 maj (egzaminy klasy 8)
09 czerwca
23 do 31 grudnia przerwa świąteczna
Ferie zimowe 16-29 styczeń

Czas trwania lekcji

1 8.00 8.45
2 8.50 9.35
3 9.45 10.30
4 10.40 11.25
5 11.55 12.40
6 12.50 13.35
7 13.45 14.30
8 14.40 15,25
9 15,30 16.15

Archiwalne wpisy