Podział godzin

Tygodniowy podział godzin – w opracowaniu

I semestr roku szkolnego 2017 – 2018
(aktualizacja 14-09-2017)

Dzień tygodnia Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Klasa V Klasa VI Klasa VII Klasa VIII
Poniedziałek e-wczesnosz.
e-wczesnosz.
e-wczesnosz.
e-wczesnosz.
e-wczesnosz.
n.zintegr.
n.zintegr.
wf
j.angielski
n. zintegr.
n. zintegr.
n. zintegr.
wf
e_plastyczna
matematyka
zaj.tech
j.polski
zaj.wych
matematyka
j. angielski
matematyka
plastyka
technika
j.angielski
j. polski
plastyka
technika
matematyka
wf
muzyka
chemia
chemia
j.angielski
j.polski
zaj.wych
informatyka
wf
chemia
chemia
j.angielski
j.polski
zaj.wych
informatyka
wf
Wtorek j. angielski
e-wczesnosz.
e-wczesnosz.
e-wczesnosz.
e-wczesnosz.
n. zintegr.
n. zintegr.
n. zintegr.
n. zintegr.
n. zintegr.
n. zintegr.
n. zintegr
n. zintegr
j.angielski
ZZSzE
matematyka
wf
j. angielski
j. polski
przyroda
j.polski
zaj.komp
matematyka
j. polski
przyroda
wf
muzyka
matematyka
j.polski
j.polski
wf
zaj. komp
zaj. komp
 fizyka
matematyka
j.angielski
matematyka
j.polski
geografia
j.niemiecki
chemia
chemia
j.angielski
j.polski
zaj.wych
informatyka
wf
Środa e-wczesnosz.
e-wczesnosz.
j.angielski
e-wczesnosz.
n. zintegr.
n. zintegr.
wf
Zaj.komp
religia
n. zintegr.
n. zintegr.
religia
j.angielski
zaj.komp
muzyka
informatyka
matematyka
j. polski
przyroda
wf
matematyka
historia
j. polski
przyroda
wf
religia
j.polski
matematyka
religia
historia
j. angielski
przyroda
wf
SKS – dz.
 historia
j.angielski
geografia
religia
matematyka
j.niemiecki
muzyka
wf
chemia
chemia
j.angielski
j.polski
zaj.wych
informatyka
wf
Czwartek zaj.komputer
religia
e-wczesnosz.
e-wczesnosz.
n. zintegr.
n. zintegr.
wf
n. zintegr.
n. zintegr.
n. zintegr.
n. zintegr.
religia
n. zintegr.
religia
j. polski
historia
wf
j. angielski
ZZSE
j. angielski
matematyka
j. polski
wf
religia
 historia
przyroda
j.angielski
religia
j.polski
wf
 ZZSzE
historia
j.polski
matematyka
religia
biologia
wf
chemia
chemia
j.angielski
j.polski
zaj.wych
informatyka
wf
Piątek e-wczesnosz.
religia
e-wczesnosz.
e-wczesnosz.
j. angielski
n. zintegr.
n. zintegr.
religia
n. zintegr.
n. zintegr.
n. zintegr.
n. zintegr.
religia
matemtyka
j.angielski
wf
j.polski
ZZSzE
przyroda
j. angielski
godz. wych
j. polski
wf
j.polski
matematyka
religia
przyroda
godz.wych
biologia
j.polski
j.polski
e-plastyczna
fizyka
wf
chemia
chemia
j.angielski
j.polski
zaj.wych
informatyka
wf