Podział godzin

Tygodniowy podział godzin  na rok szkolny 2021 – 2022
(aktualizacja wrzesień 2021)

Dzień tygodnia Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Klasa V Klasa VI Klasa VII Klasa VIII
Poniedziałek n.zintegr.
religia
n.zintegr.
n.zintegr.
n.zintegr.
n.zintegr.
n.zintegr.
j. ang.
n.zintegr.
n.zintegr.
n.zintegr.
n.zintegr.
n.zintegr.
j. ang.
j.polski
matematyka
g. wych.
przyroda
wf
ZDW
j. angielski
historia
j. polski
plastyka
godz. wych.
wf
muzyka
matematyka
j. polski
plastyka
w-f
historia
plastyka
j. polski
j. polski
matematyka
chemia
historia
wf
ZDW
j.polski
j.angielski
wiedza o sp.
historia
matematyka
chemia
ed.dla bezp.
w-f
Wtorek n.zintegr.
n.zintegr.
n.zintegr.
religia
j. ang.
n.zintegr.
e. plast.
religia
n.zintegr.
zaj.komp2
n.zintegr.
j. ang.
ZZSzE
e.plast.
religia
j. ang.
przyroda
matematyka
wf
j. polski
religia
SKS
j.polski
matematyka
religia
geografia
w-f
ZZSzE/j.ang.
matematyka
j.polski
j.angielski
religia
informatyka
w-f
ZDW
informatyka1
fizyka
j. niemiecki
j. angielski
matematyka
j. polski
religia
geografia
j. niemiecki
fizyka
j. polski
j. polski
matematyka
ZZSzE/j.ang
Środa n.zintegr.
n.zintegr.
n.zintegr.
j. ang.
zaj.komp
n.zintegr.
n.zintegr.
n.zintegr.
n.zintegr.
ZDW
n.zintegr.
religia
n.zintegr.
n.zintegr.
n.zintegr.
zaj.komp.
matematyka
j. polski
informatyka
technika
historia
WDŻ
religia
matematyka
historia
j. polski
j. angielski
biologia
WDŻ
SKS
j. polski
technika
j. angielski
historia
matematyka
g. wych.
muzyka
SKS
informatyka2
j. angielski
religia
matematyka
biologia
wf
historia
WDŻ
j. angielski
historia
matematyka
biologia
wf
wiedza o sp.
informatyka1
Czwartek n.zintegr.
n.zintegr.
n.zintegr.
n.zintegr.
ZDW
n.zintegr.
n.zintegr.
n.zintegr.
j.angielski
zaj.komp1
n.zintegr.
n.zintegr.
n.zintegr.
n.zintegr.
j.polski
j. ang.
religia
matematyka
wf
matematyka
j.polski
j.polski
wfZDW
j. angielski
religia
wf
j. polski
ZZSzE/j.pol
fizyka
matematyka
j.angielski
j. polski
g. wych.
w-f
muzyka
SKS
informatyka2
wf
matematyka
fizyka
godz. wych.
religia
religia
SKS
Piątek n.zintegr.
n.zintegr.
n.zintegr.
n.zintegr.
n. zintegr.
n. zintegr.
n. zintegr.
ZZSzE
religia
n.zintegr.
n.zintegr.
n.zintegr.
n.zintegr.
ZDW
muzyka
wf
plastyka
j.angielski
j.polski
ZZSzE/j.pol.
technika
informatyka
matematyka
wf
j. angielski
geografia
j. polski
wf
matematyka
biologia
biologia
chemia
j. polski
j. niemiecki
w-f
geografia
geografia
j. polski
j. polski
j. angielski
chemia
j. niemiecki
wf