Podział godzin

Tygodniowy podział godzin  na rok szkolny 2018-2019
(aktualizacja 10 stycznia 2019)

Dzień tygodnia Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Klasa V Klasa VI Klasa VII Klasa VIII
Poniedziałek n.zintegr.
n.zintegr
n.zintegr.
n.zintegr
n.zintegr.
n.zintegr.
n. zintegr.
n. zintegr.
n. zintegr.
n. zintegr.
n. zintegr.
n. zintegr.
plastyka
matematyka
wf
j.polski
wdż
informat. ch
ZZSzE
plastyka
j.polski
j.angielski
godz.wych
wf
muzyka
j.angielski
matematyka
przyroda
plastyka
g.wych
j.polski
wf
fizyka
j.angielski
matematyka
j.polski
wf
g.wych
j.polski
j.polski
j.angielski
wf
matematyka
matematyka
g.wych
Wtorek n. zintegr.
j.angielski
n.zintegr.
n.zintegr
n. zintegr.
n. zintegr.
n. zintegr.
religia
zaj. komp.
j.angielski
n. zintegr.
n. zintegr.
n. zintegr
technika
j.polski
matematyka
wf
j.angielski
g.wych
j.polski
matematyka
wf
geografia
religia
matematyka
j.polski
j.polski
wf
technika
muzyka
geografia
geografia
informatyka
j.polski
matematyka
wf
j. niemiecki
 j.polski
informatyka
fizyka
matematyka
geografia
j.niemiecki
ZZSzE
Środa n.zintegr.
n.zintegr.
n.zintegr
religia
n. zintegr.
n. zintegr.
n. zintegr.
n. zintegr.
ZZSzE
j.angielski
n. zintegr.
n. zintegr.
n. zintegr.
religia
muzyka
j.angielski
przyroda
matematyka
j.polski
historia
matematyka
j.polski
j.angielski
wf
wdż
matematyka
j.polski
historia
wf
przyroda
religia
wdż
fizyka
chemia
j.angielski
j.polski
matematyka
historia
muzyka
wf
chemia
historia
j.polski
wos
j.angielski
wf
religia
wdż
Czwartek n.zintegr.
n.zintegr.
n.zintegr
zaj. komp
j.angielski
n. zintegr.
n. zintegr.
j.angielski
n. zintegr.
n. zintegr.
n. zintegr.
n. zintegr.
n. zintegr.
religia
j.polski
j.polski
religia
historia
matematyka
wf
historia
matematyka
j.polski
j.polski
informatyka
technika
matematyka
zaj.komp
historia
j.polski
wf
religia
j.angielski
religia
j.polski
matematyka
biologia
historia
j.niemiecki
fizyka
historia
matematyka
wf
j.polski
j.niemiecki
wos
edb
Piątek n.zintegr.
n.zintegr.
religia
n.zintegr.
n.zintegr
j. angielski
religia
n. zintegr.
n. zintegr.
n. zintegr.
n. zintegr.
n. zintegr.
n. zintegr.
zaj.komp
przyroda
matematyka
wf
religia
j.angielski
infirmat (dz.)
religia
j.angielski
biologia
matematyka
wf
 j.polski
matematyka
przyroda
j.angielski
ZZSzE
 biologia
j.polski
plastyka
wf
chemia
religia
wdż
 matematyka
biologia
j.angielski
chemia
religia
wf