Podział godzin

Tygodniowy podział godzin  na rok szkolny 2019 – 2020
(aktualizacja 10 listopad 2019)

Dzień tygodnia Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Klasa V Klasa VI Klasa VII Klasa VIII
Poniedziałek n.zintegr.
n.zintegr
n.zintegr.
religia
j.angielski
n.zintegr.
n.zintegr.
n. zintegr.
n. zintegr.
ZZSzE
n. zintegr.
n. zintegr.
n. zintegr.
n. zintegr.
ZZSzE
muzyka
J.polski
informatyka
matematyka
wf
ZZSzE
matematyka
j.polski
historia
j.angielski
ZZSzE
wf
muzyka
j.angielski
matematyka
plastyka
g.wych
Historia
ZZSzE
SKS
fizyka
j.angielski
matematyka
j.polski
chemia
g.wych
ZZSzE
wf
j.polski
fizyka
j.angielski
chemia
matematyka
historia
edu. dla bz.
wiedza o sp
Wtorek n. zintegr.
n.zintegr.
n.zintegr
zaj.komp
n. zintegr.
n. zintegr.
n. zintegr.
religia
zaj. komp.
n. zintegr.
zaj.komp
n. zintegr.
n. zintegr
religia
technika
j.polski
matematyka
j.angielski
wf
religia
ZZSzE
ZZSzE
g.wych
plastyka
wf
j.polski
geografia
religia
matematyka
wf
geografia
j.polski
j.angielski
technika
muzyka
geografia
geografia
informatyka
j.polski
matematyka
wf
j. niemiecki
religia
 j.polski
j.angielski
g.wych
matematyka
geografia
j.niemiecki
wf
Środa n.zintegr.
n.zintegr.
n.zintegr
n.zintegr
ZZSzE
n. zintegr.
j.angielski
n. zintegr.
n. zintegr.
ZZSzE
j.angielski
n. zintegr.
n. zintegr
religia
przyroda
religia
matematyka
historia
godz. wych
SKS
historia
matematyka
j.polski
j.angielski
religia
wdż
j.polski
j.polski
historia
wf
matematyka
religia
religia
fizyka
j.polski
matematyka
historia
j.angielski
wdż
ZZSzE
Historia
religia
j.polski
j.angielski
matematyka
wf
Czwartek n.zintegr.
n.zintegr.
n.zintegr
j.angielski
n. zintegr.
n. zintegr.
j.angielski
n. zintegr.
n. zintegr.
n. zintegr.
j.angielski.
n. zintegr.
n. zintegr.
n. zintegr.
j.polski
j.polski
wf
matematyka
j.angielski
wdż
matematyka
biologia
j.polski
j.polski
technika
wf
religia
wf
biologia
informatyka
j.polski
j.angielski
matematyka
j.polski
biologia
wf
j.niemiecki
muzyka
fizyka
religia
matematyka
wf
j.niemiecki
informatyka
informatyka
Piątek n.zintegr.
religia
n.zintegr.
n.zintegr
n.zintegr
n. zintegr.
n. zintegr.
n. zintegr.
religia
n. zintegr.
n. zintegr.
n. zintegr.
n. zintegr.
j.polski
wf
plastyka
j.angielski
przyroda
informatyka 1
j.angielski
matematyka
wf
informatyka 2
 j.angielski
matematyka
wf
j.polski
ZZSzE
wdż
plastyka
historia
chemia
j.polski
wf
biologia
wiedza o sp
j.polski
j.polski
biologia
chemia
wf
wdż