Podział godzin

Tygodniowy podział godzin  na rok szkolny 2020 – 2021
(aktualizacja luty 2021)

Dzień tygodnia Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Klasa V Klasa VI Klasa VII Klasa VIII
Poniedziałek religia
n.zintegr.
n.zintegr
z. komp1
z. komp2
n.zintegr.
n.zintegr.
j. ang.
n.zintegr.
n.zintegr.
n.zintegr.
n.zintegr.
n.zintegr.
j. ang.
przyroda
J.polski
informatyka
matematyka
wf
ZZSzE/mat
j. angielski
historia
j. polski
plastyka
godz. wych.
wf
muzyka
matematyka
g.wych
plastyka
w-f
historia
technika
historia
plastyka
matematyka
j. polski
chemia
j. polski
g.wych
wf
j.polski
j.angielski
wiedza o sp.
historia
matematyka
chemia
ed. dla bezp.
Wtorek j. angielski
n.zintegr.
n.zintegr.
n.zintegr
religia
n.zintegr.
n.zintegr.
zaj. komp.
religia
n.zintegr.
zaj. komp
n.zintegr.
n.zintegr
religia
technika
j.polski
matematyka
wf
j. angielski
religia
j.polski
matematyka
religia
technika

ZZSzE/j.pol.
matematyka
j.polski
j.angielski
j. polski
w-f
informatyka1
informatyka1
fizyka
j.polski
j. angielski
matematyka
j. niemiecki
religia
fizyka
j.angielski
j.polski
matematyka
j. polski
w-f
j.niemiecki
Środa n.zintegr.
n.zintegr.
n.zintegr
n.zintegr
n.zintegr
n.zintegr.
n.zintegr.
n.zintegr.
n.zintegr.
n.zintegr.
n.zintegr.
n.zintegr.
n.zintegr.
religia
matematyka
j. polski
religia
historia
godz. wych
przyroda
historia
matematyka
j.polski
religia
j. angielski
wf
informatyka2
religia
j. angielski
j. polski
historia
matematyka
muzyka
religia
j. angielski
fizyka
matematyka
j. polski
ZZSzE
wf
j. angielski
historia
matematyka
ZZSzE/gw
wf
religia
ZZSzE/mat
Czwartek n.zintegr.
n.zintegr.
n.zintegr
j.angielski
n.zintegr.
n.zintegr.
j.angielski
n.zintegr.
n.zintegr.
n.zintegr.
j.angielski.
n.zintegr.
n.zintegr.
ZZSzE
j.polski
j.polski
wf
matematyka
j.angielski
wdż
matematyka
biologia
j.polski
j.polski
informatyka
wf
ZZSzE/j.ang.
wf
biologia
j. polski
j. polski
religia
WDŻ
informatyka2
matematyka
j.polski
biologia
wf
j.niemiecki
muzyka
WDŻ
fizyka
informatyka
matematyka
wf
j.niemiecki
godz. wych.
religia
Piątek n.zintegr.
n.zintegr.
n.zintegr
n.zintegr
n. zintegr.
n. zintegr.
n. zintegr.
religia
ZZSzE
n. zintegr.
n. zintegr.
n. zintegr.
n. zintegr.
ZZSzE
muzyka
wf
plastyka
j.angielski
ZZSzE/j.ang.
geografia
j.angielski
matematyka
wf
ZZSzE/j.pol.
WDŻ
j.angielski
geografia
wf
matematyka
ZZSzE/j.pol.
biologia
chemia
geografia
geografia
wf
historia
j. angielski
j.polski
j.polski
biologia
chemia
geografia
wf
wiedza o sp.
WDŻ