tel./fax: 17 2219 344
email: spkielnarowa@gmail.com

NIP 813 26 43 503
Regon 001131780


Do wakacji
Skuteczna nauka słówek
Zostań mistrzem
Tu kliknij aby przejść do platformy
GRY EDUKACYJNE "PISUPISU" Tu kliknij aby przejść do strony

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Święto Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego (International Mother Language Day) zostało ustanowione 17 listopada 1999 r. przez UNESCO (Organizacja Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury) dla upamiętnienia tragicznego wydarzenia, które miało miejsce w 1952 r. w Dhace stolicy

Bangladeszu. Pięciu studentów zginęło wówczas podczas demonstracji, która miała na celu ustanowienie języka bengalskiego jako języka urzędowego. Starania te zostały zrealizowane w 1956 r., a studenci, którzy oddali życie za swój język ojczysty do dnia dzisiejszego są
w pamięci swoich rodaków.

Głównym założeniem święta jest ochrona różnorodności językowej i uświadomienie sobie wartości języków ojczystych: regionalnych, narodowych, oficjalnych i nieoficjalnych. Celem jest także pamięć i zapobieganie wyginięcia języków zagrożonych i ginących. Od 1950 roku około 250 z 6 tysięcy języków świata zostało zapomnianych. W 1996 r. został przygotowany przez UNESCO Atlas Języków Zagrożonych. Wśród wielu znalazło się dziewięć językówz naszego kraju. Są to między innymi kaszubski, dolnosaksoński, białoruski, poleski, romski, rusiński, słowiński, jidysz, wilamowski.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego obchodzony jest na całym świecie 21 lutego.
W tym dniu odbywają się konferencje, wykłady, kampanie społeczne, czy konkursy. Wiele z tych wydarzeń organizowanych jest przez szkoły, uniwersytety, biblioteki, księgarnie bądź domy kultury. W Szkole Podstawowej w Kielnarowej, w tym roku, z okazji tego święta zostało zorganizowane Wielkie Szkolne Dyktando Ortograficzne. Bezbłędnie napisały je dwie uczennice: Karolina Sochacka z kl. VIII oraz Patrycja Horzępa z klasy V. Pamiętajmy, że dbając o język, chronimy kulturę i tożsamość kulturową.

 

Gabriela Gorzelec kl. VIII

[Rozmiar: 43340 bajtów] BIP
RODO
Ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Polisa PZU NNW Edukacja
Nr 1053543514
Zgłoszenie szkody telefon: 801 102 102 lub 22 566 5555
Dziennik elektroniczny
Wywiadówki

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2022-2023
(uwaga – wszystkie spotkania zaczynamy o godzinie 16.30)

13 września 2022 – organizacja pracy szkoły, wybór Rady Rodziców, zapoznanie z dokumentacją szkoły regulującą prawa i obowiązki uczniów, zasady oceniania itp.

22 listopad 2022 – Sprawy bieżące – wyniki w nauce
1  luty 2023 – podsumowanie pracy, wyniki klasyfikacji – spotkanie z wychowawcami klas
18 maj 2023 – Sprawy bieżące – wyniki w nauce

Dni wolne

Decyzją dyrektora szkoły wprowadza się dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych (poza świętami i dniami ustawowo wolnymi od zajęć):

31 październik
02 maj
01 czerwiec
22-25 maj (egzaminy klasy 8)
09 czerwca
23-31 grudnia przerwa świąteczna
Ferie zimowe 16-29 styczeń

Czas trwania lekcji

1   8.00   8.45
2   8.50   9.35
3   9.45   10.30
4   10.40 11.25
5   11.55 12.40
6   12.50 13.35
7   13.45 14.30
8   14.40 15,25
9   15,30 16.15

Archiwa