tel./fax: 17 2219 344
email: spkielnarowa@gmail.com

NIP 813 26 43 503
Regon 001131780


Do wakacji
Skuteczna nauka słówek
Zostań mistrzem
Tu kliknij aby przejść do platformy
GRY EDUKACYJNE "PISUPISU" Tu kliknij aby przejść do strony

Szkolimy się!

 

W dniach 1.12 i 7.12  wszyscy uczniowie mieli możliwość skorzystać ze szkoleń oraz warsztatów organizowanych w naszej szkole przez firmę SELF z Rzeszowa oraz przez specjalistów z Polskiego Centrum Profilaktyki z Krakowa. Poruszane tematy dotyczyły skutecznej komunikacji, treningu umiejętności psychospołecznych, profilaktyki uzależnienia od alkoholu, diagnozy problemów wychowawczych, profilaktyki uzależnienia od telefonu komórkowego, internetu i gier komputerowych, przemocy werbalnej, agresji i przemocy rówieśniczej oraz cyberprzemocy. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali części wykładowej oraz chętnie uczestniczyli w warsztatach. Spotkanie ze specjalistami cieszyło się dużym zainteresowaniem, a dzieci chętnie wymieniały się posiadaną wiedzą.

 

 

[Rozmiar: 43340 bajtów] BIP
RODO
Ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Polisa PZU NNW Edukacja
Nr 1053543514
Zgłoszenie szkody telefon: 801 102 102 lub 22 566 5555
Dziennik elektroniczny
Wywiadówki

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2023-2024
(uwaga – wszystkie spotkania zaczynamy o godzinie 16.30)

Zapraszamy na pierwsze spotkanie w nowym roku szkolnym – 19 września 2023

Dni wolne

Decyzją dyrektora szkoły wprowadza się dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych (poza świętami i dniami ustawowo wolnymi od zajęć):

30 październik  2023
31 październik  2013
02 maj  2024
29 maja  2024  Dzień Sportu Szkolnego
31 maja 2024

Czas trwania lekcji

1   8.00   8.45
2   8.50   9.35
3   9.45   10.30
4   10.40 11.25
5   11.55 12.40
6   12.50 13.35
7   13.45 14.30
8   14.40 15,25
9   15,30 16.15

Archiwa