tel./fax: 17 2219 344
email: spkielnarowa@gmail.com

NIP 813 26 43 503
Regon 001131780


Do wakacji
Skuteczna nauka słówek
Zostań mistrzem
Tu kliknij aby przejść do platformy
GRY EDUKACYJNE "PISUPISU" Tu kliknij aby przejść do strony

Laboratoria Przyszłości

Nasza szkoła w 2021 roku przystąpiła do rządowego programu Laboratoria Przyszłości.
Jest to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we
współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, których wspólną
misją
jest stworzenie nowoczesnej szkoły – takiej, w której zajęcia będą prowadzone w sposób
ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu
zainteresowań.  Jest to ogromne wsparcie w budowaniu wśród uczniów kompetencji
przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka
oraz matematyka).  W ramach Laboratoriów Przyszłości nasza szkoła otrzymała dotację
w kwocie  60 000,00 zł.   W roku 2021 wydatkowaliśmy kwotę 25 506,00 zł czyli 42,51 %.
Przyznane środki dały możliwość zakupu wielu nowoczesnych pomocy m.in. takich jak:
drukarka, mikrokontroler, statyw, zestaw oświetleniowy, mikrofon, robot q-scout, laptop.
Pozostałą kwotę w wysokości 34 494,00 zł czyli 57,49 % przyznanych środków zostało
przeznaczonych w 2022 roku na zakup wyposażenia z katalogu programu Laboratoria
Przyszłości (realizacja do dnia 31 sierpnia 2022 r.) W ramach tych środków zakupiono
pomoce m.in. : aparat sony, bezprzewodowy zestaw audio Saramonic, aktywną kolumnę
głośnikową, mikser dźwięku, dron do nauki, kamerę USB, mikroskop, maszyna do szycia,
zestaw elektronika itp.
Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli
uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych np.: geografii, przyrody, chemii, fizyki, matematyki,
plastyki, muzyki, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, zajęć rozwijających czy kół
zainteresowań.  Jest to także kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia
dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności.

[Rozmiar: 43340 bajtów] BIP
RODO
Ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Polisa PZU NNW Edukacja
Nr 1053543514
Zgłoszenie szkody telefon: 801 102 102 lub 22 566 5555
Dziennik elektroniczny
Wywiadówki

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2023-2024
(uwaga – wszystkie spotkania zaczynamy o godzinie 16.30)

19 września 2023
22 listopad 2023
08 luty 2024
08 maj 2024

 

Dni wolne

Decyzją dyrektora szkoły wprowadza się dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych (poza świętami i dniami ustawowo wolnymi od zajęć):

30 październik  2023
31 październik  2013
02 maj  2024
29 maja  2024  Dzień Sportu Szkolnego
31 maja 2024

Czas trwania lekcji

1   8.00   8.45
2   8.50   9.35
3   9.45   10.30
4   10.40 11.25
5   11.55 12.40
6   12.50 13.35
7   13.45 14.30
8   14.40 15,25
9   15,30 16.15

Archiwa