tel./fax: 17 2219 344
email: spkielnarowa@gmail.com

NIP 813 26 43 503
Regon 001131780


Do wakacji
Skuteczna nauka słówek
Zostań mistrzem
Tu kliknij aby przejść do platformy
GRY EDUKACYJNE "PISUPISU" Tu kliknij aby przejść do strony

Wiersze o wiośnie

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO
ORGANIZOWANEGO
PRZEZ SP W KIELNAROWEJ
Nazwa konkursu:
„Wiersze o wiośnie”
Organizatorzy konkursu:
-Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej ( Alicja
Maciołek, Irena Para, Iwona Karnas)
i przedszkolnej( Anna Paśko, Iwona
Zawadzka).
Cele konkursu:
-rozwijanie zdolności recytatorskich,
-prezentacja i promowanie talentu uczniów,
-motywowanie do występów publicznych,
-kształtowanie wrażliwości na piękno poezji w języku ojczystym,
-uczenie dzieci „zdrowej“ rywalizacji.
Zasady uczestnictwa:
-konkurs przeznaczony jest dla dwóch kategorii wiekowych:
• I kategoria – dzieci z oddziałów przedszkolnych 3-4 oraz 5-6 latki
• II kategoria – uczniowie klas 1-3
– konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego wybranego wcześniej wiersza o wiośnie
– chęć udziału w konkursie należy zgłosić osobiście u wychowawcy klasy do dnia 7
kwietnia
Przebieg konkursu:
Pierwszy etap konkursu recytatorskiego odbędzie się 8 kwietnia. Podczas etapu klasowego
zostaną wyłonione trzy najlepsze osoby.
Drugi etap konkursu recytatorskiego odbędzie się 13 kwietnia, na sali gimnastycznej
w Szkole Podstawowej w Kielnarowej.
Po zaprezentowaniu przez dzieci przygotowanych wierszy komisja na podstawie uzyskanej
punktacji ogłosi wyniki.
Kryteria oceny:
Powołana komisja dokona oceny wg następujących kryteriów:
-pamięciowe opanowanie wybranego wiersza,
-interpretacja słowna tekstu ( intonacja, dykcja, tempo).
-kultura słowa,
-ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest i ruch sceniczny).
Nagrody dla laureatów i uczestników konkursu:
Laureaci edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej za I, II i III miejsca otrzymają nagrody
rzeczowe oraz dyplomy. Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy
z podziękowaniem za udział w konkursie.

[Rozmiar: 43340 bajtów] BIP
RODO
Ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Polisa PZU NNW Edukacja
Nr 1053543514
Zgłoszenie szkody telefon: 801 102 102 lub 22 566 5555
Dziennik elektroniczny
Wywiadówki

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2023-2024
(uwaga – wszystkie spotkania zaczynamy o godzinie 16.30)

Zapraszamy na pierwsze spotkanie w nowym roku szkolnym – 19 września 2023

Dni wolne

Decyzją dyrektora szkoły wprowadza się dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych (poza świętami i dniami ustawowo wolnymi od zajęć):

30 październik  2023
31 październik  2013
02 maj  2024
29 maja  2024  Dzień Sportu Szkolnego
31 maja 2024

Czas trwania lekcji

1   8.00   8.45
2   8.50   9.35
3   9.45   10.30
4   10.40 11.25
5   11.55 12.40
6   12.50 13.35
7   13.45 14.30
8   14.40 15,25
9   15,30 16.15

Archiwa