tel./fax: 17 2219 344
email: spkielnarowa@gmail.com

NIP 813 26 43 503
Regon 001131780


Do wakacji
Skuteczna nauka słówek
Zostań mistrzem
Tu kliknij aby przejść do platformy
GRY EDUKACYJNE "PISUPISU" Tu kliknij aby przejść do strony

Okiem ucznia: Egzamin ósmoklasisty w czasach pandemii

W tym roku egzaminy ósmoklasisty odbyły się w dniach 25.05-27.05 w ścisłym reżimie sanitarnym. Aby przystąpić do egzaminu, zdający przed godz. 9:00 musieli stawić się w swoich szkołach. Tam w pierwszej kolejności odbyło się losowanie ławek, po czym, gdy wszyscy zajęli miejsca, członkowie komisji egzaminacyjnej przypomnieli zasady obowiązujące w czasie pisania testu. Następnie rozdane zostały arkusze egzaminacyjne i od tego momentu na sali zapanowała cisza.

Wiedza ósmoklasistów weryfikowana była z trzech przedmiotów – języka polskiego, matematyki oraz języka obcego.

W pierwszym dniu uczniowie zmagali się z zadaniami z języka polskiego. Na rozwiązanie testu i napisanie wypracowania uczniowie mieli przeznaczony czas 120 minut. Pierwsza część egzaminu dotyczyła utworu Adama Mickiewicz ,,Pan Tadeusz”, który pojawił się wcześniej na egzaminie próbnym. Dlatego niektórzy mogli się go nie spodziewać ponownie na właściwym egzaminie. Tematy rozprawki i opowiadania, czyli drugiej części egzaminu wymagały od uczniów rzetelnej znajomości lektur. W rozprawce należało rozważyć czy człowiek w trudnych sytuacjach poznaje samego siebie.

W tym roku z powodu nauczania zdalnego wymagania egzaminacyjne zostały zmienione, nie wszystkie lektury i zagadnienia obowiązkowe zostały w nich ujęte.

Następnego dnia uczniowie zmierzyli się z obliczeniami matematycznymi. Na

rozwiązanie arkusza egzaminacyjnego mieli 100 minut. Większość zdających uważa, że

zadania otwarte były najtrudniejszą częścią egzaminu, ponieważ aby je prawidłowo rozwiązać

wymagały dużego wysiłku umysłowego. Natomiast, porównując do egzaminu próbnego z

matematyki, zadania zamknięte okazały się łatwiejsze i uczniowie mogli z nich uzyskać większą liczbę punktów, a tym samym podnieść wyniki procentowe z egzaminu.

Na arkuszu z matematyki nie pojawiły się takie kwestie jak liczby rzymskie, własności figur geometrycznych na płaszczyźnie, geometrii przestrzennej i elementów statystyki opisowej.

Trzeciego dnia uczniowie zmagali się z wiedzą na temat języka obcego nowożytnego.

Większość uczniów zdawała język angielski, a czas jaki był przeznaczony na rozwiązanie zadań z arkusza to 90 minut. Znaczna część uczniów uważa, że egzamin z języka obcego okazał się tym najłatwiejszym. Wymagania postawione przed zdającymi były mniejsze niż w poprzednich latach. Z zakresu egzaminu usunięto m.in. czas Past Perfect oraz mowę zależną.

Podsumowując, egzaminy ósmoklasistów w obliczu nauki w roku szkolnym 2020/2021, która niemalże w całości miała charakter zdalny, zostały przeprowadzone bardzo sprawnie. Przygotowania do testu pomimo panujących warunków przebiegły zgodnie z planem, materiał został w całości omówiony i powtórzony. Jak w każdym egzaminie uczniowie spotkali się z tematami, które dla niektórych były spodziewane, a dla innych zaskakujące. Można było również spotkać się z zadaniami łatwiejszymi i trudniejszymi. Natomiast bez względu na wyniki końcowe egzaminów, uczniowie przystępując do nich odebrali jedną najważniejszą lekcję, mianowicie wszyscy przekonali się, iż do tego rodzaju obowiązków należy podejść poważnie, zaczynając naukę odpowiednio wcześnie i bez względu na warunki, przygotowania oprzeć na sumiennej i rzetelnej pracy.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021 będą ogłoszone 2 lipca, natomiast zaświadczenia uczniowie otrzymają 9 lipca.

Aleksandra Tereszkiewicz i Jakub Para klasa VIII

[Rozmiar: 43340 bajtów] BIP
RODO
Ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Polisa PZU NNW Edukacja
Nr 1053543514
Zgłoszenie szkody telefon: 801 102 102 lub 22 566 5555
Dziennik elektroniczny
Wywiadówki

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2023-2024
(uwaga – wszystkie spotkania zaczynamy o godzinie 16.30)

Zapraszamy na pierwsze spotkanie w nowym roku szkolnym – 19 września 2023

Dni wolne

Decyzją dyrektora szkoły wprowadza się dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych (poza świętami i dniami ustawowo wolnymi od zajęć):

30 październik  2023
31 październik  2013
02 maj  2024
29 maja  2024  Dzień Sportu Szkolnego
31 maja 2024

Czas trwania lekcji

1   8.00   8.45
2   8.50   9.35
3   9.45   10.30
4   10.40 11.25
5   11.55 12.40
6   12.50 13.35
7   13.45 14.30
8   14.40 15,25
9   15,30 16.15

Archiwa