tel./fax: 17 2219 344
email: spkielnarowa@gmail.com

NIP 813 26 43 503
Regon 001131780


Do wakacji
Skuteczna nauka słówek
Zostań mistrzem
Tu kliknij aby przejść do platformy
GRY EDUKACYJNE "PISUPISU" Tu kliknij aby przejść do strony

Działamy na rzecz innych…

Sowa - Maria Wróbel, Monika Mazurkiewicz

Sowa – Maria Wróbel, Monika Mazurkiewicz

W tym półroczu podjęliśmy się podczas zajęć koła plastycznego z klasą IV oraz oraz w ramach plastyki w klasie VI,  zaprojektowania i wykonania przedmiotów, które mogą pełnić funkcję terapeutyczną dla dzieci niewidomych i niedowidzących. Powstało wiele ciekawych przedmiotów w formie zabawek dotykowych, które miały bogatą fakturę, stymulującą rozwój sensoryczny u dzieci. Uczniowie podjęli się tego zadania ze zrozumieniem i zaangażowaniem. Przedmioty te zostały przekazane Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi „BRUNO”. Pani z tego stowarzyszenia składa serdeczne podziękowania, gdyż takie przedmioty spełniają ważną rolę w edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami. A my w szkole uczymy się twórczo pomagać. Zamieszczono zdjęcia tylko kilku z wykonanych.

Papużka - Wiktoria Bronhard, Dominika Tendelska

Papużka – Wiktoria Bronhard, Dominika Tendelska

Domek i drzewko błyskotka - Wiktoria Stanio, Ilona Szymkowicz, Klaudia Hadała

Domek i drzewko błyskotka – Wiktoria Stanio, Ilona Szymkowicz, Klaudia Hadała

[Rozmiar: 43340 bajtów] BIP
RODO
Ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Polisa PZU NNW Edukacja
Nr 1053543514
Zgłoszenie szkody telefon: 801 102 102 lub 22 566 5555
Dziennik elektroniczny
Wywiadówki

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2023-2024
(uwaga – wszystkie spotkania zaczynamy o godzinie 16.30)

Zapraszamy na pierwsze spotkanie w nowym roku szkolnym – 19 września 2023

Dni wolne

Decyzją dyrektora szkoły wprowadza się dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych (poza świętami i dniami ustawowo wolnymi od zajęć):

30 październik  2023
31 październik  2013
02 maj  2024
29 maja  2024  Dzień Sportu Szkolnego
31 maja 2024

Czas trwania lekcji

1   8.00   8.45
2   8.50   9.35
3   9.45   10.30
4   10.40 11.25
5   11.55 12.40
6   12.50 13.35
7   13.45 14.30
8   14.40 15,25
9   15,30 16.15

Archiwa