tel./fax: 17 2219 344
email: spkielnarowa@gmail.com

NIP 813 26 43 503
Regon 001131780


Do wakacji
Skuteczna nauka słówek
Zostań mistrzem
Tu kliknij aby przejść do platformy
GRY EDUKACYJNE "PISUPISU" Tu kliknij aby przejść do strony

Sprzątanie świata

 

IMG_20130923_135455

 

 

Akcja „Sprzątanie świata” ma już długą, dwudziestoletnią tradycję. Tegoroczna odbywała się pod hasłem „Odkrywamy czystą Polskę ”.

Celem akcji, której finał przypadł na 3. tydzień  września b.r. , było organizowanie lokalnych działań z zakresu edukacji odpadowej. Nowe, obowiązujące w Polsce od kilku miesięcy prawo regulujące gospodarkę odpadami komunalnymi wymaga od całego społeczeństwa prawidłowego postępowania z odpadami.

 

W związku z tym w naszej szkole zorganizowaliśmy pogadanki, wystawę tematycznych plakatów oraz apel poświęcony temu problemowi. Za nasze priorytetowe zadanie uznaliśmy działania w myśl hasła: „Jestem, więc nie śmiecę”- czyli unikanie, o ile to możliwe, tworzenia odpadów oraz ich selektywne zbieranie.

IMG_20130923_135404

Wiadomo, że każda ludzka aktywność wiąże się z powstawanie śmieci, ale zawsze możemy się starać, aby było ich jak najmniej, a te, które już powstały, należy prawidłowo zagospodarować, czyli segregować. I właśnie o korzyściach wynikających z segregacji śmieci i sposobach segregowania odpadów mówili w czasie apelu uczniowie klasy IV, ilustrując swoje wystąpienie sugestywnymi plakatami.

Wszystkie działania podejmowane w ramach akcji „Sprzątanie świata” powinny zaowocować refleksją, że jakość środowiska, w którym żyjemy to sprawa codziennych wyborów każdego z nas i każdy z nas, dorosły i dziecko, uczeń i nauczyciel, może w swoim codziennym funkcjonowaniu poprawiać stan otaczającego nas świata.

[Rozmiar: 43340 bajtów] BIP
RODO
Ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Polisa PZU NNW Edukacja
Nr 1053543514
Zgłoszenie szkody telefon: 801 102 102 lub 22 566 5555
Dziennik elektroniczny
Wywiadówki

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2023-2024
(uwaga – wszystkie spotkania zaczynamy o godzinie 16.30)

19 września 2023
22 listopad 2023
08 luty 2024
08 maj 2024

 

Dni wolne

Decyzją dyrektora szkoły wprowadza się dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych (poza świętami i dniami ustawowo wolnymi od zajęć):

30 październik  2023
31 październik  2013
02 maj  2024
29 maja  2024  Dzień Sportu Szkolnego
31 maja 2024

Czas trwania lekcji

1   8.00   8.45
2   8.50   9.35
3   9.45   10.30
4   10.40 11.25
5   11.55 12.40
6   12.50 13.35
7   13.45 14.30
8   14.40 15,25
9   15,30 16.15

Archiwa