tel./fax: 17 2219 344
meil: spkielnarowa(..małpka...)gmail.com
lub biuro(..małpka..)spkielnarowa.pl

NIP 813 26 43 503
Regon 001131780

[Rozmiar: 43340 bajtów] Do wakacji
Skuteczna nauka słówek
[Rozmiar: 43340 bajtów]
Zostań mistrzem
Tu kliknij aby przejść do platformy
GRY EDUKACYJNE "PISUPISU" Tu kliknij aby przejść do strony

Ogólne zasady, czyli kto i kiedy wraca do nauki stacjonarnej

  • Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie całego kraju wracają  do nauki stacjonarnej w szkole. 
  • Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.). W naszym przypadku będą to w pierwszej kolejności uczniowie z klasy IV, V i VIII.  W następnym tygodniu nastąpi zmiana i w szkole będą uczniowie z klasy VI i VII a klasy IV, V,  VIII powróci do nauczania zdalnego w domu.
  • Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.

 

 

 

Oddział Przedszkolny  – rekrutacja

Informujemy, że wszystkie dzieci, których rodzice złożyli wnioski o przyjecie do oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2021-2022 zostały przyjęte. Bardzo prosimy o jak najszybsze potwierdzenie przez rodzica, (meilowo, telefonicznie lub osobiście)  że dziecko będzie  uczęszczać do naszego przedszkola.
Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zwiększenia godzin pracy przedszkola przy odpowiedniej liczbie chętnych dzieci.
Informujemy również , że mamy jeszcze wolne miejsca zarówno w oddziale dzieci 6-letnich jak i w punkcie przedszkolnym.

 

 

Procedury bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Kielnarowej w okresie zagrożenia epidemiologicznego
Prosimy uczniów i rodziców z zapoznaniem się z treścią niniejszego zarządzenia

 
Treść zarządzenia

 

Procedury i zasady nauczania hybrydowego i zdalnego
Załącznik  do Zarządzenia  Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kielnarowej
w sprawie procedur i zasad nauczania w okresie pandemii.

Treść załącznika

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KIELNAROWEJ
W SPRAWIE  REALIZACJI ZADAŃ SZKOŁY W OKRESIE PANDEMII
Prosimy uczniów i rodziców z zapoznaniem się z treścią niniejszego zarządzenia

<
Treść zarządzenia

 

Procedura wejścia do szkoły od 2 września 2020 roku.

Od drugiego września w naszej szkole obowiązywać będą zmienione zasady przychodzenia uczniów na zajęcia szkolne i wchodzenia do budynku szkoły.  Przedstawione poniżej zasady mają na celu  ograniczyć możliwości kontaktu uczniów z różnych grup wiekowych, wyeliminować maksymalnie możliwość przenoszenia wirusa pomiędzy różnymi grupami uczniów, dlatego ich stosowanie będzie rygorystycznie przestrzegane.

Oddział Przedszkolny
Dzieci z oddziału przedszkolnego wchodzą do budynku szkoły  wejściem zachodnim (tył budynku za parkingiem – obowiązują maseczki) od godziny 8.00. . Nie ma możliwości oczekiwania w budynku szkoły na rozpoczęcie zajęć.
Po doprowadzeniu dziecka do sali  rodzic zostawia dziecko pod opieką nauczyciela i nie wchodzi do pomieszczeń w którym odbywają się zajęcia. 

Klasa I i 2

Uczniowie z klasy 1 i 2 wchodzą do budynku szkoły wejściem  od strony placu zabaw od godziny 7,45.  Na wprost wejścia znajdują się przygotowane dla nich szafki na ubrania i buty. Po przebraniu się oraz zdezynfekowaniu rąk udają się do swoich sal lekcyjnych, które umiejscowione są na parterze szkoły. W pierwszych dwóch tygodniach nauki możliwe będzie wejście na teren szkoły również opiekunów tych uczniów  ale wyłącznie do strefy przy szafkach dla uczniów.  Bardzo prosimy o nie wchodzenie rodziców za uczniami na korytarz szkolny i bezwzględnie zabrania się wchodzenia do sal lekcyjnych.
Po upływie dwóch tygodni uczniowie będą mogli już wyłącznie sami wchodzić do  budynku szkoły, dlatego prosimy rodziców o przygotowanie ich do samodzielnego przebierania się.

Klasy 3, 4, 5

Uczniowie tych klas wchodzą do szkoły od godziny 7.45 do godziny 8.00  bez opieki rodziców, wejściem od strony głównej drogi,  przez szatnie ( tak jak do tej pory.) Po przebraniu się i dezynfekcji rąk udają się do sal lekcyjnych. Na terenie szatni i korytarza obowiązują ich maseczki ochronne.

Klasy  od 6 do 8

Uczniowie tych klas  wchodzą do budynku szkolnego od godziny 7.30 do 7.50 wejściem przez szatnię szkolną. Po przebraniu się i dezynfekcji rąk udają się do swoich sal lekcyjnych unikając kontaktu z uczniami z innych grup wiekowych. Na wejściu w szatni i na korytarzu obowiązują maseczki.

Klasa 0

Uczniowie „zerówki” wchodzą do budynku szkoły przez szatnię  od godziny 8.00. W przypadku wcześniejszego przybycia muszą poczekać na zewnątrz,  aż  uczniowie klas starszych opuszczą pomieszczenia szatni. Po przebraniu się i dezynfekcji rąk udają się do swojej Sali. Bezwzględnie prosimy rodziców o nie wchodzenie  do sali  w której odbywają się zajęcia, oraz nie przychodzenie wcześniej i  oczekiwanie na rozpoczęcie zajęć na korytarzu szkolnym.

 

Uwagi ogólne

Oprócz problemów związanych z sytuacją epidemiologiczną będziemy mieli również poważny problem z dojazdem i dojściem do szkoły z uwagi  na prowadzone prace budowlane. Dlatego bardzo proszę rodziców o zostawianie samochodów na parkingu obok dawnego domu nauczyciela, tzw. starej drodze lub obok domu ludowego i nie tarasowanie wjazdu na teren szkoły. Proszę wdrażać  również dzieci do samodzielności – dziecko niekoniecznie musi być dowiezione bezpośrednio pod drzwi szkoły.
Bardzo prosimy również o punktualność – w przypadku rodziców pracujących jeżeli istnieje konieczność zostawienia dziecka w szkole wcześniej  niż przewiduje przedstawiony harmonogram, może być ono zostawione w świetlicy szkolnej.

Kategorycznie prosimy rodziców i opiekunów o nie wchodzenie do budynku szkoły przed godziną 8.00 oraz w okresie przerw śródlekcyjnych. Jeżeli konieczny jest bezpośredni kontakt rodzica z administracją szkoły, nauczycielem, dyrektorem zapraszamy w trakcie trwania lekcji, tak by uniknąć spotkań z uczniami na szkolnych korytarzach. W trakcie pobytu na terenie szkoły prosimy o zakrywanie nosa i ust.

Zgodnie z wytycznymi  Ministra Edukacji i Głównego Inspektora Sanitarnego do szkoły może być przyprowadzone wyłącznie dziecko zdrowe. Dziecko zaziębione, z kraterem, kaszlące, z  podwyższoną temperaturą nie mogą uczestniczyć w zajęciach i bezwzględnie powinny zostać w domu.
W przypadku stwierdzenia przez nauczyciela objawów chorobowych u dziecka, podwyższonej temperatury, kaszlu, zostanie ono odizolowane od innych uczniów a rodzic poinformowany o konieczności jak najszybszego zabrania go ze szkoły.

Bardzo prosimy o przestrzeganie poniższych wytycznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

[Rozmiar: 43340 bajtów] BIP
RODO
[Rozmiar: 43340 bajtów] Facebook

Dziennik elektroniczny

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020-2021.

• 14.10.2020r. Dzień Edukacji Narodowej

• 04.01.2021 - 05.01.2021 dni pomiędzy Nowym Rokiem
a Świętem Trzech Króli

• 25-27.05.2021 - egzamin ósmoklasisty

• 04.06.2021 - piątek po Bożym Ciele

Szkolną gazetkę na stronie szkoły redagują:
[Rozmiar: 43340 bajtów]
Laura Majda, Natasza Załoga, Marita Maciej, Weronika Maciej, Weronika Wójcik i .....

Czas trwania lekcji

1 8.00 8.45
2 8.50 9.35
3 9.45 10.30
4 10.40 11.25
5 11.55 12.40
6 12.50 13.35
7 13.45 14.30
8 14.40 15,25
9 15,30 16.15

Archiwalne wpisy