tel./fax: 17 2219 344
meil: spkielnarowa(..małpka...)gmail.com
lub biuro(..małpka..)spkielnarowa.pl

NIP 813 26 43 503
Regon 001131780

[Rozmiar: 43340 bajtów] Do wakacji
Skuteczna nauka słówek
[Rozmiar: 43340 bajtów]
Zostań mistrzem
Tu kliknij aby przejść do platformy
GRY EDUKACYJNE "PISUPISU" Tu kliknij aby przejść do strony

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

Informujemy, że w dniach 11, 12, 13 marca 2020 roku (środa, czwartek, piątek) odbędą się rekolekcje wielkopostne dla uczniów klas I – VIII. W tych dniach w szkole nie będą organizowane zajęcia dydaktyczne. Zajęcia świetlicowe dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki zostaną zorganizowane w normalnych godzinach pracy szkoły tj. od godziny 7.00 do 16.00.
Rodzice uczniów, korzystających w tym czasie ze świetlicy szkolnej,  którzy nie mogą sami zaprowadzić dziecka  na rekolekcje i odebrać po ich zakończeniu  proszeni są o zgłoszenie tego  wychowawcy świetlicy szkolnej.
W dniach rekolekcji oddziały przedszkolne pracują normalnie.

Zmiany w szkolnym regulaminie
oceniania zachowania

 

Zmiany w otaczającym nas świecie, nowe wyzwania stawiane powodują, że również nasza szkoła musi nieustannie się zmieniać.

Od pewnego czasu zastanawiamy się również jak zmienić nasz szkolny system oceny zachowania uczniów, aby był bardziej sprawiedliwy dla wszystkich uczniów,
pozwalał obiektywniej ocenić zachowanie ucznia w szkole uwzględniając wszystkie aspekty życia szkolnego.
Po prawej stronie, w zakładce  BEZPIECZEŃSTWO w SZKOLE udostępniamy projekt regulaminu z naniesionymi przez radę pedagogiczną zmianami.
Prosimy o zapoznanie się z nim i przesłanie nam swoich uwag oraz propozycji.

 

 

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego
i punktu przedszkolnego
w  naszej szkole

Informujemy, że z dniem 10 lutego rozpoczniemy  postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego oraz punktu przedszkolnego w naszej szkole.
Wnioski o przyjęcie  można składać  w terminie do dnia 28 luty 2020 roku.
Do 13 marca komisja rekrutacyjna po weryfikacji wniosków poda do publicznej wiadomości listę dzieci  przyjętych do w/w oddziałów.
Do 18 marca rodzice dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego lub punktu przedszkolnego muszą potwierdzić ostatecznie wolę przyjęcia w sekretariacie szkoły.
W przypadku wolnych miejsc w dniach 4 maja do 5 czerwca zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające .

Wniosek o przyjęcie dziecka dostępny jest w sekretariacie szkoły lub do pobrania w poniższym linku.

wniosek2020.doc

 

 

Terminy egzaminów ósmoklasisty

  1. język polski –21kwietnia 2020r. (wtorek)–godz. 9:00
  2. matematyka –22kwietnia 2020r.(środa)–godz. 9:00
  1. język obcy nowożytny –23kwietnia 2020r.(czwartek)–godz.9:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Rozmiar: 43340 bajtów] BIP
RODO
[Rozmiar: 43340 bajtów] Facebook

Dziennik elektroniczny

[Rozmiar: 13639 bajtów]

Szkolną gazetkę na stronie szkoły redagują:
[Rozmiar: 43340 bajtów]
Laura Majda, Natasza Załoga, Marita Maciej, Weronika Maciej, Weronika Wójcik i .....

Dni wolne od zajęć

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019 - 2014 październik

2 i 3 stycznia


12 czerwca


oraz 3 dni w których odbędą się egzaminy klasy VIII
Termin egzaminów nie jest jeszcze ustalony


W tych dniach, nie będą organizowane zajęcia lekcyjne.
Dla uczniów, którym rodzice nie będą mogli zapewnić opieki, zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.
Chęć udziały w takich zajęciach proszę zgłaszać wychowawcy, tydzień przed planowanym dniem wolnym.

Archiwalne wpisy